- Chọn bài -Bài 20: Nước có những tính chất gì ?Bài 21: Ba thể của nướcBài 22: Mây được hình thành như thế nào ? Mưa từ đâu ra ?Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiênBài 24: Nước cần cho sự sốngBài 25: Nước bị ô nhiễmBài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễmBài 27: Một số cách làm sạch nướcBài 28: Bảo vệ nguồn nướcBài 29: Tiết kiệm nướcBài 30: Làm thế nào để biết có không khí ?Bài 31: Không khí có những tính chất gì ?Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào ?Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì IBài 35: Không khí cần cho sự cháyBài 36: Không khí cần cho sự sốngBài 37: Tại sao có gió ?Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bãoBài 39: Không khí bị ô nhiễmBài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạchBài 41: Âm thanhBài 42: Sự lan truyền âm thanhBài 43: Âm thanh trong cuộc sốngBài 44: Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)Bài 45: Ánh sángBài 46: Bóng tốiBài 47: Ánh sáng cần cho sự sốngBài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độBài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo)Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệtBài 53: Các nguồn nhiệtBài 54: Nhiệt cần cho sự sốngBài 55 - 56: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 20 trang 42: – Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

– Làm thế nào để bạn biết điều đó?

– Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất gì của nước.

Bạn đang xem: Nước có những tính chất gì

*

Trả lời

– Cốc 1 đựng nước, cốc 2 đựng sữa.

– Nước trong suốt, không màu còn sữa có màu trắng.

– Qua đây ta tạm thời nhận biết được: Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 20 trang 42:

1. Nước có hình dạng nhất định không?

*

2. Đổ nước lên mặt một tấm kính được đặt nghiêng trên một khay nằm ngang. Bạn có nhận xét gì?

*

3. Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng trên phía khay và nhận xét.

4. Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?


*

Trả lời

1. Nước không có hình dạng nhất định mà mang hình dạng của vật chứa nó.

2. Nước chảy trên chảy xuống tấm kính rồi chảy xuống khay, nước lan ra mọi phía.

3. Nước thấm qua khăn bông rồi chảy xuống khay.

4. Muối, đường tan trong nước, cát không tan trong nước.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 20 trang 43: Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Câu Ghép Tiếp Theo ), Soạn Bài Câu Ghép (Tiếp Theo) Ngắn Nhất

Trả lời

Nước là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, trong suốt, chảy từ cao xuống thấp, thấm qua một số vật, có thể hòa tan một số chất.