Hai điểm A cùng B nằm trê tuyến phố sức vào một năng lượng điện trường đều phương pháp nhau 2m. Độ lớn của độ mạnh điện trường đó là 1000 V/m. Hiệu điện cầm giữa hai điểm A và B là:


*
*
*
*
*
*
*
*

Một electron dịch rời một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc từ một con đường sức điện của một điện trường hồ hết thì lực điện sinh công 9,6.10-18J. độ mạnh điện ngôi trường E bằng?


Hiệu điện ráng giữa hai điểm $M, N$ trong điện trường là $U_MN= 100V$. Call $A_1$ là công điện trường làm dịch chuyển proton từ $M$ đến $N$, $A_2$ là công năng lượng điện trường làm di chuyển electron từ bỏ $M$ mang lại $N$. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?


Lực năng lượng điện trường sinh công $9,6.10^ - 18J$ dịch chuyển electron $left( e m = m - 1,6.10^ - 19C, m m_e = m 9,1.10^ - 31kg ight)$ dọc theo con đường sức điện trường đi được quãng mặt đường $0,6cm$. Trường hợp đi thêm một đoạn $0,4cm$ nữa theo chiều như cũ thì tốc độ của electron sinh hoạt cuối đoạn đường là? đưa sử ban sơ electron đang ở trạng thái đứng yên.

Bạn đang xem: Ở một đường sức của một điện trường đều


Ba điểm A, B, C tạo nên thành một tam giác vuông tại C, tất cả AC = 4cm, BC = 3cm và bên trong một điện trường đều. Véctơ độ mạnh điện trường hướng từ A cho C và tất cả độ to E = 5000V/m. Hiệu điện nạm UAB ?


Khi bay từ điểm M đến điểm N trong năng lượng điện trường, electron tăng tốc, đụng năng tăng lên 250eV. Biết rằng 1eV = 1,6.10-19J. Hiệu điện núm UMN bằng?


Cho $3$ phiên bản kim một số loại $A, m B, m C$ đặt tuy vậy song có $d_1 = m 5cm, m d_2 = m 8cm$. Điện trường giữa các phiên bản là điện trường đều, bao gồm chiều như hình vẽ với độ phệ $E_1 = m 4.10^4V/m, m E_2 = m 5.10^4V/m$. Điện nỗ lực $V_B$ cùng $V_C$ của phiên bản $B$ cùng $C$ là bao nhiêu? chọn mốc điện nạm tại $A$


*

Một electron bay dọc theo hướng đường mức độ của điện trường phần nhiều với vận tốc tại A là 5.106, sau đó tạm dừng tại B cùng với AB = d = 10cm (A, B đều phía bên trong điện trường). Độ mập của độ mạnh điện ngôi trường E?


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song ở ngang cùng nhiễm năng lượng điện trái dấu. Điện tích của quả ước đó bằng q = 4,8.10-18C. Hai tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2cm. Hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhì quả mong đó là? đem g = 10m/s2


Một hạt lớp bụi có cân nặng m = 10-11g nằm trong khoảng hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm ngang và nhiễm năng lượng điện trái dấu. Khoảng cách giữa hai phiên bản d = 0,5cm. Chiếu ánh sáng tử ngoại vào hạt bụi, vị mất một phần điện tích, hạt lớp bụi sẽ mất cân bằng. Để tùy chỉnh cấu hình lại cân nặng bằng, người ta cần tăng hiệu điện rứa giữa hai bạn dạng lên một lượng ∆U = 34V. Hiểu được hiệu điện nuốm giữa nhị bản lúc đầu bằng 306,3V. Mang g = 10m/s2. Điện lượng đã không còn đi là?


Một hạt lớp bụi nằm cân bằng trong tầm giữa nhì tấm kim loại tuy vậy song ở ngang cùng nhiễm điện trái dấu. Biết rằng hạt bụi cách bản dưới đoạn $d = 0,8cm$, cùng hiệu điện ráng giữa hai phiên bản tấm kim loại nhiễm năng lượng điện trái dấu sẽ là $U = 300V$. Trong bao lâu hạt vết mờ do bụi sẽ rơi xuống bản dưới, nếu hiệu điện cố giữa hai phiên bản giảm đi một lượng $∆U = 60V$.


Một quả cầu kim loại bán kính 4cm, tích năng lượng điện dương. Để dịch rời điện tích q = 10-9C tự vô cùng tới điểm M phương pháp mặt mong đoạn 20cm, bạn ta cần tiến hành một công A’ = 5.10-7J. Điện nỗ lực trên khía cạnh quả cầu vì điện tích của trái cầu gây ra là bao nhiêu? chọn mốc tính điện cầm tại vô cùng bằng 0.


Có 3 điện tích điểm quận 1 = 15.10-9C; quận 2 = -12.10-9C; quận 3 = 7.10-9C để ở ba đỉnh của tam giác phần đông ABC, cạnh 10cm. Điện gắng tại trọng tâm O cùng H - chân con đường cao tự A xuống BC do bố điện tích tạo ra là?


Công quan trọng để nhì hạt proton đến gần nhau 0,5m là bao nhiêu biết rằng thuở đầu chúng giải pháp nhau 1m trong chân không?


Hai năng lượng điện điểm q.1 = 10-9C và quận 2 = 4.10-9C đặt bí quyết nhau a = 9cm trong chân không. Điện vậy tại điểm mà lại tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bởi 0?


Hai điện tích q1 = 10-8C và quận 2 = -2.10-8C đặt cách nhau một khoảng 10cm trong chân không. Vậy năng tĩnh năng lượng điện của hai năng lượng điện này là?


Một proton nằm cách electron khoảng (r = 0,5.10^-10m) trong chân không. Vận tốc tối thiểu của electron nhằm nó ra khỏi sức hút của proton là?


Một quả mong kim loại nhỏ dại khối lượng m = 1g, với điện tích q = 5.10-6C, được treo vào sợi dây khá dài mảnh, trọng lượng không xứng đáng kể. Giữa hai bạn dạng kim loại song song tích điện trái dấu để thẳng đứng tại chỗ có tốc độ g = 10m/s2. Lúc vật thăng bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 450. Biết khoảng cách giữa nhị tấm kim loại là d = 10cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại?


Một điện tích q = 4.10-8C di chuyển trong một năng lượng điện trường đều sở hữu cường độ E = 100V/m theo một mặt đường gấp khúc ABC, đoạn AB = 20cm cùng véctơ độ dời (overrightarrow AB ) làm với mặt đường sức năng lượng điện một góc 300. Đoạn BC dài 40cm và véctơ độ dời (overrightarrow BC )làm với đường sức điện một góc 1200 . Công của lực điện bằng:


Điện tích (q = 10^ - 8,,C) di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều ABC cạnh (a = 10,,cm) trong điện trường đều cường độ điện trường là (E = 300,,V/m), (overrightarrow E //BC). Tính công của lực điện trường khi (q) di chuyển bên trên mỗi cạnh của tam giác:


Một điện tích q = + 4.10-8C dịch rời trong một điện trường đều sở hữu cường độ E = 100 V/m theo một con đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài đôi mươi cm cùng vectơ độ dời (overrightarrow AB ) làm với những đường sức điện một góc 30o. Đoạn BC lâu năm 40 centimet và vectơ độ dời  (overrightarrow BC ) làm cho với những đường sức điện một góc 120o. Tính công của lực điện khi điện tích di chuyển từ A mang lại C?


Một êlectron dịch chuyển trong năng lượng điện trường phần đa E một quãng (0,6,,cm), trường đoản cú điểm M tới điểm N dọc từ một đường sức điện thì lực điện sinh công (9,6.10^ - 18,,J). Đến N êlectron di chuyển tiếp (0,4,,cm) từ điểm N đến điểm P theo phương cùng chiều nói trên. Tính gia tốc của êlectron lúc nó tới điểm P. Biết rằng, trên M, êlectron không tồn tại vận tốc đầu. Cân nặng của êlectron là (9,1.10^ - 31,,kg).


Một năng lượng điện trường đều sở hữu phương tuy vậy song cùng với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều từ bỏ B đến C với cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện nỗ lực giữa nhì điểm A cùng C là:


Một êlectron dịch chuyển trong năng lượng điện trường những E một quãng (0,6,,cm), trường đoản cú điểm M tới điểm N dọc theo một mặt đường sức điện thì lực điện sinh công (9,6.10^ - 18,,J). Đến N êlectron dịch chuyển tiếp (0,4,,cm) từ điểm N đến điểm P theo phương với chiều nói trên. Tính gia tốc của êlectron khi nó đến điểm P. Biết rằng, trên M, êlectron không có vận tốc đầu. Khối lượng của êlectron là (9,1.10^ - 31,,kg).

Xem thêm: Giống Cây Trồng Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Trồng Trọt, Kể Tên Các Phương Pháp Chọn Tạo Giống Cây Trồng


Một điện tích q = 2 µC dịch chuyển giữa nhị điểm M, N trong năng lượng điện trường đều giữa hai phiên bản tụ điện. Thế năng của q tại M cùng N theo thứ tự là WM = 0,03 J; WN = 0,05 J. Lựa chọn phát biểu đúng.


Một electron vận động dọc theo đường sức của một năng lượng điện trường đều. độ mạnh điện trường có độ lớn bởi 100V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3.105 m/s, cân nặng của electron là 9,1.10-31 kg. Trường đoản cú lúc bước đầu chuyển động đến lúc có vận tốc bằng 0 thì electron đã từng đi được quãng đường


Hai điểm A và B nằm trên tuyến đường sức vào một năng lượng điện trường đều bí quyết nhau 2m. Độ bự của cường độ điện trường sẽ là 1000 V/m. Hiệu điện nạm giữa nhì điểm A với B là:


Một electron được giữ lại lơ lửng đứng yên giữa hai tấm kim loại cách nhau 5 cm. Nhì tấm sắt kẽm kim loại được duy trì bởi điện vậy lần lượt là +2000 V cùng -500 V. Lực điện chức năng lên electron là