Chuyển đổi dữ liệu25.10.2018Kích0.7 Mb.

Bạn đang xem: Ở nhiệt độ thường lưu huỳnh tác dụng được với

#37492Điều hướng trang này:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 giữ ý: S chức năng với Hg ở ánh nắng mặt trời thường

 giữ ý: S tác dụng với Hg ở ánh nắng mặt trời thường

Hg + S  HgS

 Vậy khi tác dụng với kim loại và hiđro S thể hiện tính oxi hoá.

*

Ở nhiệt độ độ tương thích lưu huỳnh công dụng được với một số trong những phi kim như O2, Cl2 , F2…

Ở sức nóng độ phù hợp lưu huỳnh tác dụng được với một vài phi kim như O2, Cl2 , F2…

S + O2  SO2 (TN)

S + 3F2  SF6

 Vậy khi công dụng với phi kim S trình bày tính khử.

*

Lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng đặc biệt cho nhiều ngành công nghiệp:

Lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng cho những ngành công nghiệp:

- 90% lượng lưu huỳnh được dùng để làm sản xuất axit sunfuric.

- 10% được sử dụng trong lưu hoá cao su, sản xuất diêm phẩm nhuộm…

*

- khai thác lưu huỳnh: (sgk)

- khai quật lưu huỳnh: (sgk)

- cung cấp lưu huỳnh từ phù hợp chất:

Đốt H2S trong điều kiện không tồn tại không khí:

2H2S + O2  2S + 2H2O

*

- Sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đến đặc điểm vật lý và cấu tạo của lưu giữ huỳnh như thế nào?

- Sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đến đặc thù vật lý và kết cấu của giữ huỳnh như vậy nào?

- đặc thù hóa học tập cơ bản của lưu giữ huỳnh, gồm gì giống cùng khác so với oxi?

- lưu lại huỳnh bao hàm ứng dụng đặc biệt gì?

*
*
*
*
*
*
*

Каталог: data -> tệp tin -> năm ngoái -> Thang05Thang05 -> 1. Tác giả: Trương Hán siêu (?-1354)Thang05 -> I/ Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt NamThang05 -> tè luận chất hóa học thực phẩM ĐỀ TÀI: vai trò VÀ TÁc dụng của những nguyên tố VI lưỢNGThang05 -> BàI: hoạT ĐỘng bài tiết nưỚc tiểUThang05 -> 1.

Xem thêm: Chi Phí Lập Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng 1/500, Giá Thiết Kế Quy Hoạch Chi Tiết

Cha cục: tía cụcThang05 -> Tôi yêu thương em i/ MỤc tiêu nên ĐẠTThang05 -> 1. Tác giả: Tác giả