→ e) Thoát khá nước ngơi nghỉ lá: mẫu vận chuyển nước, ion khoáng và đường sẽ cung ứng nguồn nguyên liệu cho quang đãng hợp cùng hô hấp. Thoát tương đối nước nghỉ ngơi lá làm tăng cường mức độ mở khí khổng, góp CO2 khuếch tán vào lá và O2 khuếch tán ra môi trường thiên nhiên được dễ dàng.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 sinh 11

II. MỐI quan lại HỆ GIỮA quang quẻ HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

⇒ quang đãng hợp với hô hấp ngơi nghỉ thực thiết bị có quan hệ gắn bó và phụ thuộc vào lẫn nhau, sản phẩm của quang phù hợp là nguyên vật liệu của hô hấp và ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật hoang dã đơn bào

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

 

 

X

Tiêu hóa hóa học

X

X

X

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật thảo luận khí hầu hết qua khí khổng.

- Động vật bàn bạc khí qua da, bề mặt cơ thể, mang, phổi, khối hệ thống ống khí và phổi.

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật:

+ hệ thống vận chuyển: loại mạch gỗ (quản bào, mạch ống) và dòng mạch rây (ống rây, tế bào kèm).

+ Động lực của loại mạch mộc là lực đẩy vì áp suất sống rễ, lực hút vì thoát khá nước ngơi nghỉ lá, lực liên kết giữa những phân tử nước với nhau cùng với thành mạch gỗ. Động lực của chiếc mạch rây là nhờ việc chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa ban ngành nguồn (lá) với cơ quan đựng (quả, rễ…).

- Động vật:

+ Hệ tuần hoàn tất cả tim và hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch).

+ nhờ việc co dãn auto theo chu kì của tim và sự phân bổ của hệ mạch.

+ quan hệ về chức năng của các hệ cơ quan: Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất bồi bổ và gửi vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận O2 và chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn di chuyển chất bổ dưỡng và O2 đi cung ứng cho tất cả các tế bào của cơ thể. Chất bồi bổ và O2 thâm nhập vào chuyển hóa nội bào tạo ra chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn đi lại chất bài tiết đến thận với vận chuyển CO2 mang lại phổi để thải ra ngoài.

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

- Kích ưng ý → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận tinh chỉnh và điều khiển → Bộ phận thực hiện.

- phần tử tiếp dấn kích phù hợp (thụ thể, phòng ban thụ cảm): đón nhận kích thích với truyền xung thần tởm về phần tử điều khiển.

- bộ phận điều khiển (trung ương thần kinh, đường nội tiết): Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Tai Game Vua Bai 86 Doi Thuong, Tai Game Vua Bai 86

- bộ phận thực hiện tại (tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa trên các tín hiệu thần khiếp hoặc hoocmôn, đang tăng hoặc sút các hoạt động để đưa môi trường thiên nhiên trong về trạng thái cân bằng và ổn định.