Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (109.49 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 12

II. Hàm số mũĐịnh lí 1Hàm số y=ex bao gồm đạo hàm tại mọi x .(ex)′=exVới hàm hợp, ta có công thức đạo hàm tương tự:(eu)′=u′euĐịnh lí 2Hàm số y=ax, a>0,a≠1 bao gồm đạo hàm tại phần đa x.(ax)′=axlnaVới hàm hợp, ta có:(au)′=aulna.u′III. Hàm số LôgaritĐịnh lí 3
Hàm số y=logax (a>0,a≠1) gồm đạo hàm tại phần nhiều x>0(logax)′=1xlnaĐặc biệt: (lnx)′=1xVới hàm hợp, ta gồm công thức tương tự:(logau)′=u′ulnaB. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢICâu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12Hãy nêu các đặc thù của lũy quá với số mũ thực.=> Xem lý giải giảiCâu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12Hãy nêu các đặc điểm của hàm lũy thừa.=> Xem giải đáp giảiCâu 3:Trang 90 - sgk giải tích 12Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit.=> Xem lí giải giảiCâu 4:Trang 90 - sgk giải tích 12Tìm tập xác minh của các hàm số:a) y=13x−3b) y=logx−12x−3
c) y=logx2−x−12−−−−−−−−−√d) y=25x−5x−−−−−−−√=> Xem lý giải giảiCâu 5:Trang 90 - sgk giải tích 12Biết 44+4−x=23.Hãy tính: 2x+2−x=> Xem gợi ý giảiCâu 6:Trang 90 - sgk giải tích 12Cho logab=3,logac=−2 . Hãy tính logax với:a) x=a3b2c√b) x=a4b√3c3=> Xem lý giải giảiCâu 7:Trang 90 - sgk giải tích 12Giải các phương trình sau:a) 3x+4+3.5x+3=5x+4+3x+3b) 25x–6.5x+5=0c) 4.9x+12x–3.16x=0d) log7(x−1)log7x=log7xe) log3x+log3√x+log13x=6g) logx+8x−1=logx=> Xem lý giải giảiCâu 8: Trang 90 - sgk giải tích 12Giải những bất phương trình:a) 22x−1+2x2x−2+22x−3≥448b) (0,4)x–(2,5)x+1>1,5c) log3d) log20,2x−5log0,2x
*
ôn tập chương 2 ( Đại số ) 14 1 9
*
ôn tập chương 2 đại số 10 10 1 10
*
On tap chuong I dẻo So lop 8 12 1 5
*
O CHU cho BAI ON TAP CHUONG II dai SO TOAN 6 1 1 6
*
Ôn tập chương I đại số lớp 9 - ngày tiết 16 15 1 8
*
kinh nghiệm tay nghề dạy học bài tập áp dụng phương thức dạy theo đúng theo đồng vào bài xích ôn tập chương vi - đại số 10 18 655 1


Xem thêm: Đề Văn 6: Tả Cảnh Trường Em Vào Giờ Ra Chơi Lớp 6 Hay Nhất, Tả Cảnh Sân Trường Trong Giờ Ra Chơi Hay Nhất

*
SKKN kinh nghiệm tay nghề dạy học bài bác tập áp dụng cách thức Dạy theo thích hợp đồng vào bài bác ôn tập chương vi - đại số 10 17 436 0