Nếu (left| u_n ight| le v_n) cùng (lim v_n = 0) thì (lim u_n = 0)

II. GIỚI HẠN HÀM SỐ

1. Số lượng giới hạn đặc biệt

Giới hạn của tổng, hiệu, tích, thương những hàm số cũng như với số lượng giới hạn dãy số.

Bạn đang xem: Ôn tập giới hạn

2. Giới hạn một bên

III. HÀM SỐ LIÊN TỤC


1. Hàm số liên tục

- tại một điểm (x_0) ( Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)).

- vào một khoảng: liên tiếp tại số đông điểm trong khoảng.

Xem thêm: Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số (Hay, Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

- Trong một đoạn (left< a;b ight>): liên tiếp trên khoảng (left( a;b ight)) và (mathop lim limits_x o a^ + fleft( x ight) = fleft( a ight),mathop lim limits_x o b^ - fleft( x ight) = fleft( b ight)).

2. đặc điểm có nghiệm của phương trình

- giả dụ (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (left< a;b ight>) cùng (fleft( a ight).fleft( b ight)
Mục lục - Toán 11
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
bài xích 1: những hàm con số giác
bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bạn dạng
bài 3: một vài phương trình lượng giác thường gặp mặt
bài bác 4: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP XÁC SUẤT
bài xích 1: hai quy tắc đếm cơ phiên bản
bài 2: hoán vị - Chỉnh phù hợp - tổ hợp - bài toán đếm
bài 3: hoán vị - Chỉnh hợp - tổng hợp - Giải phương trình
bài 4: Nhị thức Niu - tơn
bài xích 5: trở nên cố và xác suất của đổi mới cố
bài xích 6: các quy tắc tính phần trăm
bài bác 7: Biến tự nhiên rời rốc
bài bác 8: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN
bài 1: cách thức quy nạp toán học tập
bài xích 2: dãy số
bài 3: cấp số cùng
bài 4: cấp cho số nhân
bài bác 5: Ôn tập chương 3
CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN
bài bác 1: số lượng giới hạn của dãy số
bài xích 2: Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
bài xích 3: số lượng giới hạn của hàm số
bài 4: những dạng vô định
bài 5: Hàm số liên tiếp
bài xích 6: Ôn tập chương số lượng giới hạn
CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM
bài xích 1: tư tưởng đạo hàm
bài xích 2: các quy tắc tính đạo hàm
bài xích 3: Vi phân và đạo hàm v.i.p
bài 4: phương thức viết phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số
CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG
bài bác 1: khởi đầu về phép đổi mới hình
bài 2: Phép tịnh tiến
bài 3: Phép đối xứng trục
bài xích 4: Phép đối xứng trung ương
bài 5: Phép quay
bài xích 6: Phép vị tự
bài 7: Phép đồng dạng
bài xích 8: Ôn tập chương phép đổi thay hình
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN. Quan HỆ tuy vậy SONG
bài bác 1: Đại cưng cửng về con đường thẳng với mặt phẳng
bài xích 2: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
bài 3: phương thức giải các bài toán tìm kiếm giao điểm của mặt đường thẳng và mặt phẳng
bài bác 4: Đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng
bài xích 5: phương thức xác định thiết diện của hình chóp
bài xích 6: nhì mặt phẳng tuy nhiên song
bài bác 7: Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
bài xích 8: Phép chiếu tuy vậy song
bài 9: Ôn tập chương 7
CHƯƠNG 8: VEC TƠ trong KHÔNG GIAN. Quan liêu HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN
bài xích 1: Véc tơ trong không khí
bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
bài 4: cách thức giải các bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
bài bác 5: Góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳng
bài 6: thiết diện và những bài toán liên quan
bài xích 7: hai mặt phẳng vuông góc
bài bác 8: Góc giữa hai phương diện phẳng
bài 9: khoảng cách từ một điểm đến một mặt đường thẳng
bài bác 10: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một khía cạnh phẳng
bài bác 11: khoảng cách giữa con đường thẳng, khía cạnh phẳng song song
bài xích 12: khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau

*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.