Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 trường Vinschool sách bắt đầu Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được sưu tầm và biên soạn đáp án do magmareport.net bao gồm tổng hợp các dạng Toán và những dạng bài xích tập đương nhiên trong công tác học trong học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng núm kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán sẵn sàng cho bài bác thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt hiệu quả cao.

Đề thi 3 bộ sách mới môn Toán bắt đầu nhất
Bạn đang xem: Ôn tập toán học kì 1 lớp 6

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Toán 6

Xem thêm: Trình Bày Đối Tượng Của Di Truyền Học Là Gì ? Đối Tượng, Nhiệm Vụ, Vị Trí Của Di Truyền Học

Đáp án đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8


c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê các phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra đặc thù đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: chia hết

Câu 5:

a)

*
phân chia hết cho tất cả 2 và 5 cần b = 0

*
phân chia hết đến 3

Nên tổng các chữ số của số đó phân tách hết mang đến 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a chia hết đến 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy các số yêu cầu tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
chia hết mang lại 5 buộc phải b = 0 hoặc b = 5

Trường hòa hợp 1: b = 0

*
phân chia hết mang đến 9 cần tổng các chữ số của số đó phân tách hết đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a phân tách hết đến 9

Vậy a = 3

Trường phù hợp 2: b = 5

*
phân chia hết mang lại 9 nên tổng các chữ số của số đó phân chia hết đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a phân chia hết mang lại 9

Vậy a = 7

Vậy các số phải tìm là 2430 và 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và bạn đọc tải tài liệu tìm hiểu thêm đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học kì 1 bao gồm các dạng Toán: Số học cùng hình học với nội dung bám sát chương trình học tập là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho những em học sinh, chuẩn bị cho những bài thi giữa và cuối học tập kì 1 lớp 6. Những em học viên rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, những dạng bài tổng quát mắng đến chi tiết.