Chì(II) chloride(PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn color trắng trong điều kiện môi trường chuẩn, ko tan trong nước. Chì(II) chloride là một trong những chất thử chì quan lại trọng nhất. Nó cũng xuất hiện vào tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

Bạn đang xem: Pbcl2 kết tủa màu gì

Cùng đứng top lời giải đi tìm kiếm hiểu bỏ ra tiết về PbCl2nhé.

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Chì(II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một vào những chất thử chì quan liêu trọng nhất. Nó tồn tại vào tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

- Công thức phân tử: PbCl2

- Công thức cấu tạo: Cl – Pb - Cl

II. Tính chất vật lí


- Là chất rắn color trắng, không tan trong nước với ancol, không mùi.

*
PbCl2 kết tủa color gì, PbCl2 tất cả tan không, PbCl2 kết tủa màu sắc gì" width="592">

III. Tính chất hóa học

- Tác dụng với axit:

PbCl2+ H2S→ PbS + 2HCl

- Tác dụng với muối

PbCl2+ 2KI→ 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

- Chì(II) clorua kết tủa khi thêm ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của các hợp chất chì(II) như Pb(NO3)2:

Pb(NO3)2+ 2 NaCl→ PbCl2+ 2NaNO3

Pb(CH3COO)2+ HCl→ PbCl2+ 2CH3COOH

PbCO3+ 2HCl→ PbCl2+ CO2+ H2O

Pb(NO3)2+ 2HCl→ PbCl2+ 2HNO3

- đến chì dioxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl→ PbCl2+ Cl2 + 2H2O

- cho chì oxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì(II) clorua:

PbO + 2HCl→ PbCl2+ H2O

- Điều chế trực tiếp từ chì với clo:

Pb + Cl2→ PbCl2

V. Ứng dụng

- Chì(II) clorua có nhiều trong nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng nó không an ninh cho người chi tiêu và sử dụng và phải được lọc bỏ.

- PbCl2được sử dụng vào tổng hợp chì titanat (PbTiO3) cùng gốm sứ bari chì titanat bằng phản ứng cố gắng thế cation.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Môn Hóa Học, Đề Và Bài Giải Môn Hóa Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

xPbCl2(l)+ BaTiO3(r)→ Ba1 – xPbxTiO3+ xBaCl3

- PbCl2được sử dụng vào sản xuất kính truyền hồng ngoại cùng kính tô điểm được gọi là kính aurene.