Câu hỏi :

Peptit tất cả công thức cấu trúc như sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(COOH)-CH(CH3)2. Tên thường gọi đúng của peptit trên là:


*