Có thể các bạn đã nghe qua hoặc ráng chắc về phần những cụm tính từ, danh từ bỏ hoặc cồn từ. Cố gắng còn cụm phân trường đoản cú thì sao? bạn có biết cụm phân tự trong tiếng Anh là gì với được sử dụng ra sao không? Step Up đang giải đáp thắc mắc này bằng những kiến thức tổng đúng theo về cụm phân tự trong giờ đồng hồ Anh ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Phân từ trong tiếng anh


1. Nhiều phân trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Cụm phân từ bỏ trong giờ Anh (participial phrase) được định nghĩa là một trong những nhóm từ gồm 1 phân từ bỏ và té ngữ hoặc danh từ, đại từ bỏ hoặc cụm danh từ có tác dụng như tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp hoặc bổ sung cập nhật cho hành vi hoặc tâm trạng được thể hiện trong phân từ. 

*
*
*

5. Bài xích tập các phân từ

Bài 1: Viết lại các câu bên dưới đây, sử dụng cụm phân trường đoản cú trong giờ Anh

My mother told me to wait for her 10 more minutes. She was doing the household chores by herself. Susie và Marshall are being scolded by their parents. They had a fight and hurt each other. I look around, turn on the lights, sit on the couch and turn on the TV. I think nobody is at home. Their company had been doing well in recent years. It is expected to lớn continue to flourish. Her eyes are strained. They have been exposed lớn screens for too long.

 

Đáp án:

My mother, doing the household chores by herself, told me lớn wait for her 10 more minutes.  Having had a fight & hurt each other, Susie & Marshall are being scolded by their parents.  I look around, turn on the lights, sit on the couch và turn on the TV, thinking nobody is at home. Their company, having been doing well in recent years, is expected to lớn continue khổng lồ flourish. Exposed to lớn screens for too long, her eyes are strained.

Bài 2: thay thế phần in nghiêng trong những câu dưới đây thành các phân từ lúc này

1. As our family doesn’t have enough time khổng lồ travel, we often stay at home.

=> ______________________________________

2. She was well-mannered and helped her grandmother in the kitchen.

=> ______________________________________

3. Susie walked home at midnight và spotted a thief.

Xem thêm: Sản Phẩm Của Hô Hấp Hiếu Khí Và Kỵ Khí, Định Nghĩa, Khái Niệm

=> ______________________________________

4. Since he didn’t feel well he refused to go lớn the zoo.

=> ______________________________________

5. The man was sitting in a salon làm tóc near the supermarket. He was having his hair done and his beard shaved. 

=> ______________________________________

 

Đáp án:

Not having enough time lớn travel, we often stay at home.  She was well-mannered helping her grandmother in the kitchen.  Walking trang chủ at midnight Susie spotted a thief. Not feeling well, he refused to lớn go lớn the zoo.  Sitting in a salon tóc near the supermarket, the man was having his hair done và his beard shaved. 

Trên đấy là tất tần tật về cụm phân tự trong giờ đồng hồ Anh. Ngoài câu hỏi chú trọng tích lũy kiến thức và kỹ năng ngữ pháp, chúng ta nên rèn luyện các tài năng như nghe giờ Anh để hoàn toàn có thể giỏi giờ đồng hồ Anh một cách toàn vẹn nhé. Step Up chúc các bạn thành công!