Câu 351360: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi hoàn thành phản ứng?

A.

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây thu được muối sắt 2

Đốt cháy fe trong bình đựng Cl2 dư.

B. mang đến Fe(OH)2 vào hỗn hợp HCl.

C. mang lại Fe2O3 vào hỗn hợp HCl. 

D.

Xem thêm: Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 138, 139 Sgk Toán 4, Giải Toán Lớp 4 Trang 138 Luyện Tập Chung

đến Fe vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư).


Dựa vào tính chất hóa học tập của Fe với hợp hóa học của sắt, khẳng định được PTHH xảy ra trong mỗi đáp án, lựa chọn đáp án sinh ra muối sắt (II)


Giải đưa ra tiết:

A. Fe + 3Cl2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2FeCl3

B. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

C. Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + H2O

D. Fe + 6H2SO4 đặc, nóng, dư (uildrel t^0 overlongrightarrow ) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát