+ Số $234;1236...$ có những chữ số tận thuộc là $4$ cùng $6$ là những số chẵn buộc phải chúng chia hết mang đến $2.$

+ Số $ 237$ bao gồm tổng các chữ số là $2+3+7=12$ phân chia hết cho $3$ đề nghị $237$ phân chia hết đến $3.$

+ Số $795$ tất cả chữ số tận cùng là $5$ nên nó chia hết đến $5$

+ Số $792$ có tổng những chữ số là $7+9+2=18$ chia hết mang đến $9$ đề xuất số $792$ chia hết mang lại $9.$

II. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: nhận ra các số phân chia hết mang đến 2 ; 3; 5 và đến 9

Phương pháp giải

Sử dụng dấu hiệu chia hết mang lại 2, cho 5, đến 3; cho 9

Sử dụng tính chất chia không còn của tổng, của hiệu.

Bạn đang xem: Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9

Dạng 2: Viết các số phân tách hết cho 2, mang đến 5; mang đến 3; đến 9 từ các số hoặc các chữ số mang lại trước

Phương pháp giải

Các số chia hết đến 2 phải gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8.


Các số phân chia hết cho 5 phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Các số phân chia hết cho 2 cùng 5 phải bao gồm chữ số tận thuộc là 0.

Các số phân chia hết mang đến 3 là những số gồm tổng những chữ số phân tách hết cho 3.

Các số chia hết mang lại 9 là những số tất cả tổng các chữ số phân tách hết cho 9.

Dạng 3: Toán có liên quan đến số dư trong phép chia một trong những tự nhiên cho 2, cho 5; mang lại 3; mang đến 9

Phương pháp giải

* Chú ý rằng:

Số dư trong phép phân chia cho 2 chỉ có thể là 0 hoặc 1.

Số dư trong phép phân tách cho 5 chỉ có thể là 0, hoặc 1,hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4.

Dạng 4: search tập hợp các số tự nhiên chia hết mang lại 2, mang đến 5; mang lại 3; cho 9 trong một khoảng tầm cho trước.

Xem thêm: Đối Với Dung Dịch Axit Mạnh Hno3 0 1M, Nếu Bỏ Qua Sự Điện Li Của Nước

Phương pháp giải

Ta liệt kê tất cả các số chia hết mang đến 2, mang đến 5; cho 3; cho 9 (căn cứ vào dấu hiệu chia không còn ) trong vòng đã cho.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, phần tử của tập vừa lòng
bài xích 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên. Cách ghi số tự nhiên
bài xích 3: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con
bài bác 4: Phép cùng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ với phép chia
bài bác 6: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân-chia hai lũy thừa cùng cơ số
bài 7: thứ tự thực hiện phép tính
bài xích 8: đặc thù chia hết của một tổng
bài 9: dấu hiệu chia hết cho 2;3; 5 cùng 9
bài 10: Ước cùng bội
bài xích 11: Số nguyên tố, thích hợp số
bài 12: Phân tích một vài ra quá số yếu tắc
bài bác 13: Ước tầm thường và bội thông thường
bài xích 14: Ước chung to nhất, bội chung nhỏ tuổi nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, xẻ túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp những số nguyên
bài bác 2: máy tự trong tập hợp những số nguyên
bài xích 3: cùng hai số nguyên thuộc dấu
bài bác 4: cộng hai số nguyên khác lốt
bài xích 5: tính chất của phép cộng những số nguyên
bài xích 6: Phép trừ nhì số nguyên
bài bác 7: Qui tắc vệt ngoặc
bài xích 8: Qui tắc gửi vế
bài 9: Nhân nhì số nguyên và đặc điểm
bài bác 10: Bội và mong của một vài nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài bác 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều nhau
bài 2: tính chất cơ bản của phân số
bài 3: Qui đồng chủng loại số nhiều phân số. đối chiếu phân số
bài 4: Phép cùng phân số. Tính chất cơ bạn dạng của phép cùng phân số
bài xích 5: Phép trừ phân số
bài bác 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ bạn dạng
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: hỗn số Số thập phân tỷ lệ
bài bác 9: tía bài toán cơ bản của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài xích 2: ba điểm thẳng sản phẩm
bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài 5: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng. Bao giờ thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài bác 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài 3: bao giờ thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài bác 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài 6: Tam giác
bài bác 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.