Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng kỳ lạ lệch phương (gãy) của tia sáng lúc truyền xiên góc cho tới qua mặt phân cách giữa hai môi trường thiên nhiên trong suốt không giống nhau.

Bạn đang xem: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng

∗ Định giải pháp khúc xạ ánh sáng.

*

Tia khúc xạ phía trong mặt phẳng cho tới (tạo vì tia tới với pháp tuyến) với ở vị trí kia pháp con đường so cùng với tia cho tới (hình vẽ)

Với hai môi trường xung quanh trong suốt nhất mực thì tỉ số giữa góc sin góc tới (sini) cùng với sin gọc khúc xạ (sin r) luôn luôn không đổi.

*


Tia sáng truyền trường đoản cú nước cùng khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở khía cạnh nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 4/3. Góc cho tới của tia sáng sủa là bao nhiêu (tình tròn số)?

A. 37o

B. 42o

C. 53o

D. Một quý hiếm khác A, B, C.


Một tia sáng sủa truyền mang lại mặt nhoáng của nước. Tia này còn có một tia sự phản xạ ở mặt thoáng và tia khúc xạ.

*

Người vẽ những tia sáng sủa này quên đánh dấu chiều truyền trong hình 26.7. Tia làm sao dưới đây là tia tới?

A. Tia S1I

B. Tia S2I

C. Tia S3I

D. Tia S1I,S2I, S3I đều có thể là tia tới.


Thế như thế nào là tính thuận nghịch của việc truyền ánh sáng?

Chứng tỏ:

*

Nước tất cả chiết suất là 4/3. Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?


Có ba môi trường thiên nhiên trong trong cả (1), (2), (3). Thuộc góc tói i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 lúc truyền tự (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

*

Vẫn với góc tới i, lúc tia sáng truyền trường đoản cú (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. 22o

B. 31o

C. 38o

D. Ngoài được.

Xem thêm: Những Bài Văn Hay Lớp 9 Thi Vào 10 #2022, 22 Bài Văn Nghị Luận Lớp 9 Luyện Thi Vào 10 Thpt


Một loại thước được cắn thẳng đứng vào trong bình đựng nước gồm đáy phẳng ngang. Phần thước nhô khỏi mặt nước lâu năm 4 cm. Chếch ở phía trên có một ngọn đèn. Trơn của thước trên mặt nước nhiều năm 4cm với ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước trong bình. Tách suất của nước là 4/3.


*