Tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường g, một bé lắc đơn giao động điều hòa với biên độ gócα0">α0α0nhỏ. Biết cân nặng vật nhỏ của bé lắc là m, chiều lâu năm dây treo là l, mốc vậy năng ở trong phần cân bằng. Cơ năng của bé lắc là:
Bạn đang xem: Phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa

Một nhỏ lắc đơn dao động với phương trìnhs=2cos2πt">s=2cos(2πt)s=2cos2πt(cm) (t tính bởi giây). Tần số xấp xỉ của bé lắc là


Một con lắc đơn gồm vật dụng nặng có cân nặng m giao động điều hòa cùng với biên độ gócα0">α0α0. Biểu thức tính tốc độ ở li độ αlà:


Một nhỏ lắc đơn gồm vật dụng nặng có khối lượng m, dây treo lâu năm l. Kéo vật ra khỏi vị trí cân đối một gócα0">α0α0rồi thả mang lại vật dao động. Biểu thức xác định vận tốc tại vị trí αbất kì là:


Một đồng hồ đeo tay quả lắc được coi như một con lắc 1-1 chạy đúng giờ trên một địa điểm trên phương diện đất. Khi nhiệt độ môi trường thiên nhiên giảm thì đồng hồ


Một bé lắc solo gồm thứ nặng có cân nặng m, dây treo lâu năm l. Kéo vật ra khỏi vị trí thăng bằng một gócα0">α0α0rồi thả đến vật dao động. Biểu thức khẳng định lực căng dây tại địa điểm αbất kì là:


Cho một cỗ thí nghiệm điều tra khảo sát dao hễ của nhỏ lắc đối kháng như hình bên. Tên các thiết bị trong cỗ thí nghiệm đó là


Một nhỏ lắc 1-1 chiều nhiều năm l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng ngôi trường g. Chu kỳ xấp xỉ của bé lắc được tính:
Xem thêm: 1 Pf Bằng Bao Nhiêu F Bằng Bao Nhiêu F, 1 Pf Bằng Bao Nhiêu F

Một bé lắc đơn xấp xỉ với tần số f. Giả dụ tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì tần số xê dịch của bé lắc 1-1 là:


I. Rứa nào là con lắc đơn

Con lắc đối chọi gồm một vật nhỏ tuổi khối lượng m treo ngơi nghỉ đầu tua dây ko dãn, khối lượng không đáng kể, chiều dài l, đầu còn lại của tua dây được giữ rứa định. Trong trường trọng tải của Trái Đất, khi con lắc đối kháng đứng cân nặng bằng tại đoạn thấp nhất thì dây treo vị trí phương trực tiếp đứng.

II. điều tra khảo sát dao động của bé lắc 1-1 về mặt rượu cồn lực học

- Kích mê say cho bé lắc đơn xê dịch quanh VTCB với góc lệch cực lớn của dây treo ngoài phương trực tiếp đứng là α0khi kia góc lệch αcủa dây treo thỏa mãn:−α0αα0

- Ở một li độ góc bất kì, vật bao gồm li độ dài contact với li độ góc vày biểu thức:s=α.l

- trong khi dao động vật chịu chức năng của trọng lực P→và trương lực T→như hình vẽ.

- Lực thành phần Pt→là khả năng kéo về và có giá trị đại số như sau:

Pt = - m.g.sinα(công thức này cho xấp xỉ của con lắc nói chung)

- Nếu dao động của bé lắc 1-1 với biên độ góc nhỏ tuổi α010othì

Pt=−mgα=−mgSl

Khi đó, con lắc đơn xấp xỉ điều hòa với tần số góc:

ω=gl

Chu kì cùng tần số tương ứng:

T=2πlg   ;   f=12πgl

- con lắc đơn xê dịch điều hòa với phương trình:

Li độ dài:s=s0cosωt+φ

Li độ góc:α=α0cosωt+φ

Hệ thức độc lập: s02=s2+v2ω2hayα02=α2+v2l.g

III. điều tra dao đụng của bé lắc solo về phương diện năng lượng

1. Động năng của nhỏ lắc đối kháng là động năng của đồ gia dụng (coi là chất điểm):

Wd=12mv2

2. Cầm năng của con lắc đối kháng là vậy năng trọng trường của vật:

Wt=mgl1−cosα

3. Cơ năng: W=12mv2+mgl1−cosα=hằng số

IV. Ứng dụng: khẳng định gia tốc rơi từ do

Trong nghành nghề địa chất, các nhà địa chất thân thiện tới hầu hết tính chất đặc biệt của lớp bề mặt Trái Đất và nên đo vận tốc trọng trường sinh sống một nơi nào đó. Bởi cách, dùng con lắc đối kháng có chiều lâu năm ltính đến trọng tâm của trái cầu. Đo thời gian của một vài dao đụng toàn phần, từ kia tính được chu kì T. Sau đó tính g theo công thức g=4π2lT2. Tái diễn thí nghiệm những lần, mỗi lần rút ngắn chiều dài nhỏ lắc đi một đoạn. Lấy quý giá trung bình g ở các lần đo ta được vận tốc rơi thoải mái ở chỗ đó.