Từ năm 1925 đến năm 1930, trên đất nước ta lần lượt lộ diện các tổ chức cách mạng chuyển động song tuy nhiên với nhau. Đó là hội vn Cách mạng Thanh niên, Tân Việt bí quyết mạng đảng, nước ta quốc dân đảng…Trong quá trình đó đã diễn ra sự thử thách nghiêm khắc, sự chọn lựa lịch sử về sứ mệnh của các tổ chức chính trị đối với dân tộc vào thời đại mới.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Sự ra đời và buổi giao lưu của ba tổ chức triển khai cách mạng

1. Hội việt nam cách mạng thanh niên

a.Thành lập:

b. Nhà trương: Làm phương pháp mạng non sông tiến cho tới làm biện pháp mạng cầm giới.

Bạn đang xem: Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930

c. Hoạt động:

1927: Xuất phiên bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh” làm cho tài liệu tuyên truyền và huấn luyện và đào tạo cách mạng.1928: Tổ chức trào lưu vô sản hóa, gửi hội viên thâm nhập vào đời sống người công nhân để tuyên truyền vận động, cải thiện ý thức bao gồm trị.

=> phong trào công nhân gồm sự chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự thành lập của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

2. Tân Việt giải pháp mạng Đảng

a. Sự thành lập:

7/1925: một đội tù bao gồm trị với sinh viên ra đời hội Phục Việt sinh sống Vinh.7/1928: đổi tên là Tân Việt giải pháp mạng đảng.

b. Nhà trương: Đánh đổ đế quốc , lập thôn hội bình đẳng bác bỏ ái.

c. Hoạt động:

Tổ chức tranh đấu đòi thả Phan Bội Châu tại Trung kì.Do ảnh hưởng của Hội VN cách mạng bạn teen  Tân Việt bị phân hoá.

3. Vn Quốc dân đảng

a. Thành lập:

b. Chủ trương: Làm phương pháp mạng dân chủ tứ sản nhằm mục tiêu đánh đổ đế quốc Pháp cùng phong kiến, thiết lập dân quyền.

c. Hoạt động: chủ yếu ớt là các hoạt động ám sát bạo động gây tiếng vang. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa lặng Bái (2/1930).

II. Đảng cùng sản vn ra đời

1. Sự lộ diện các tổ chức triển khai cộng sản năm 1929

a. Thực trạng ra đời: 1929: phong trào yêu nước của các ách thống trị phát triển khỏe khoắn mẽ.

b. Quy trình thành lập:

3/1929: một số trong những hội viên tiên tiến và phát triển của Hội cộng hòa làng hội công ty nghĩa việt nam cách mạng bạn trẻ ở Bắc Kì lập đưa ra bộ cùng sản đầu tiên.5/1929: tại Đại hội lần trang bị I của Hội cùng hòa xã hội công ty nghĩa việt nam cách mạng bạn teen đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng cùng Sản cơ mà không được gật đầu nên quăng quật đại hội ra về.6/1929: các nhóm cùng sản Bắc Kì họp tại thành phố hà nội lập Đông Dương cùng sản Đảng, trải qua tuyên ngôn, điều lệ, ra báo Búa liềm.7/1929: các hội viên của lại của Hội cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa vn cách mạng bạn teen lập An Nam cùng sản đảng sinh sống Nam Kỳ.9/1929: thành phần đảng viên tiên tiến và phát triển của Tân Việt biện pháp mạng đảng lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.

c. Ý nghĩa:

Là thành phầm tất yếu đuối của kế hoạch sử.Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân Việt Nam, minh chứng xu hướng cách mạng vô sản cách tân và phát triển mạnh.Là bước sẵn sàng trực tiếp mang lại việc thành lập Đảng cộng Sản VN.

2. Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam

a. Thực trạng lịch sử:

b. Nội dung hội nghị:

Hội nghị nhất trí hợp tuyệt nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất đem tên là Đảng cùng sản Việt Nam.Thông qua thiết yếu cương, sách lược cùng điều lệ vắn tắt vày Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cưng cửng lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng.

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 25 Tháng 6 Năm 2021, Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 25/6/2021

c. Ý nghĩa định kỳ sử

Là hiệu quả tất yếu của cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam.Đảng là thành phầm của sự phối hợp giữa nhà nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước.Là bước ngoặt trong lịch sử dân tộc cách mạng việt nam vì:Đảng trở thành thiết yếu đảng tốt nhất lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam.Từ nay phương pháp mạng vn có con đường lối đúng đắn, sáng tạo.Cách mạng vn trở thành một bộ phận của biện pháp mạng vắt giới.Đảng ra đời có tính đưa ra quyết định bước cải cách và phát triển nhảy vọt sau này của biện pháp mạng Việt Nam.