*
» Giới thiệu

Giới thiệu về Phú Thọ

LỊCH SỬ TỈNH PHÚ THỌ

*
Lăng Vua Hùng.

Phú lâu được coi là vùng Đất tổ nguồn cội của Việt Nam. Tương truyền tại địa điểm đây những vua Hùng đang dựng nước đề xuất nhà nước Văn Lang - bên nước đầu tiên của Việt Nam, với kinh thành là Phong Châu, tức xung quanh tp Việt Trì ngày nay.Thời Hùng Vương, đơn vị nước Văn Lang được tạo thành 15 bộ, trong các số ấy Phú lâu thuộc cỗ Văn Lang, trung trung tâm của nước Văn Lang.Thời An Dương vương vãi với nhà nước Âu Lạc, Phú lâu thuộc huyện Mê Linh.Dưới thời Bắc thuộc (từ năm 111 trước Công nguyên đến nuốm kỷ trang bị 10), Phú Thọ thuộc quận Mê Linh, Tân Xương, Phong Châu.Thời loạn 12 sứ quân, Phú lâu là địa phận chiếm đóng của 2 sứ quân Kiều Công Hãn với Kiều Thuận tại các căn cứ Hồi Hồ cùng Phong Châu.Thời kỳ phong kiến chủ quyền nhà Lí Trần, phân cấp cho hành chính của việt nam có sự cầm đổi, chế độ quận, huyện thời Bắc trực thuộc được thay thế sửa chữa bằng các đạo (lộ, trấn, xứ, tỉnh), bên dưới đạo là những phủ, châu, huyện. Phú Thọ trực thuộc lộ Tam Giang.Từ thời đơn vị Lê cho đầu triều đơn vị Nguyễn (1428 - 1891), nhiều phần tỉnh Phú Thọ ngày nay thuộc tỉnh đánh Tây trừ thị trấn Thanh Xuyên và huyện yên ổn Lập thuộc tỉnh Hưng Hóa (huyện Thanh Xuyên ni là 3 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn và Thanh Thủy; huyện Yên Lập thuộc tủ Quy Hóa nay thuộc tỉnh Phú Thọ).Năm Minh Mạng lắp thêm 12 (1831), đơn vị vua vẫn tiến hành cách tân hành chính, đổi tất cả các trấn nội địa là tỉnh, phân lại địa giới những tỉnh (điều chuyển một số trong những huyện từ thức giấc nọ sang trọng tỉnh kia), chia tách một số thị trấn lớn... Theo đó, trong địa bàn tỉnh sơn Tây đã điều động chuyển như sau:Điều chuyển huyện từ Liêm về tỉnh giấc Hà Nội;Điều đưa huyện Tam Nông về tỉnh giấc Hưng Hóa để triển khai tỉnh lỵ (tỉnh Hưng Hóa khi đó bao hàm toàn cỗ diện tích những tỉnh vùng tây bắc vn ngày nay).Trong địa bàn tỉnh Hưng Hóa, năm 1833, bóc huyện Thanh Xuyên bao phủ Gia Hưng thành nhị huyện Thanh Sơn với Thanh Thủy.Sau khi xâm lăng Bắc Kỳ, xong việc xâm lược cục bộ Việt Nam, thực dân Pháp lập ra các đạo quan binh, các quân khu, đái quân khu... để dễ ợt và nhà động bầy áp các phong trào kháng chiến. Theo đó, tỉnh giấc Hưng Hóa với địa phận rộng khủng ở vùng tây bắc vn đã được phân thành nhiều tè quân khu: tiểu quân khu Tuyên Quang, tiểu quân quần thể Lào Cai, đái quân khu lặng Bái, đái quân khu vực Vạn Bú; đái quân khu phụ Lai Châu (sau đổi thành các tỉnh dân sự Tuyên Quang, yên Bái, Lào Cai, tô La, Lai Châu...).Sau khi giảm đi 16 châu, 4 tủ và nhị huyện Trấn Yên, Văn Chấn để ra đời các đạo quan tiền binh, khu quân sự, tè quân khu, Toàn quyền Đông Dương đã điều động chỉnh một số huyện của tỉnh tô Tây sang, cộng với các huyện còn sót lại để thành lập tỉnh Hưng Hóa mới.Theo Điều I của Nghị định Toàn quyền Đông Dương ngày 8 mon 9 năm 1891, tỉnh giấc Hưng Hóa new được thành lập gồm có:Các huyện Tam Nông, Thanh Thủy của thức giấc Hưng Hóa (huyện Thanh Thủy vứt tổng Cự thắng nhưng tăng thêm tổng giỏi nhất của huyện Thanh Sơn).Các thị trấn Sơn Vi, Thanh tía và Phù Ninh của đậy Lâm Thao, tỉnh sơn Tây.Như vậy tỉnh giấc Hưng Hóa mới thành lập có 5 huyện và là tiền thân của tỉnh Phú lâu sau này.Ngày 9 tháng 12 năm 1892, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đưa huyện Cẩm Khê nằm trong địa phận tiểu quân khu yên ổn Bái về tỉnh giấc Hưng Hóa mới; ngày 5 tháng 6 năm 1893, thị xã Hạ Hòa tách khỏi tiểu quân khu im Bái nhập vào thức giấc Hưng Hóa bắt đầu (trước kia ngày 9 tháng 9 năm 1891, Toàn quyền Đông Dương đã điều động chuyển thị trấn Cẩm Khê cùng huyện Hạ Hòa thuộc đậy Lâm Thao, tỉnh đánh Tây về đái quân khu yên ổn Bái).Tiếp kia ngày 17 mon 7 năm 1895, hai châu Thanh Sơn cùng Yên Lập trực thuộc khu quân sự chiến lược Đồn Vàng gửi về tỉnh Hưng Hóa mới.Ngày 24 mon 8 năm 1895, nhì huyện Hùng Quan cùng Ngọc quan của bao phủ Đoan Hùng trực thuộc tiểu quân khu vực Tuyên Quang nằm trong đạo quan liêu binh 3 yên Bái nhập vào thức giấc Hưng Hóa mới.Năm 1900, thành lập thêm thị trấn Hạc Trì.Ngày 5 mon 5 năm 1903, Toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành lập thị làng mạc Phú thọ trên cơ sở làng Phú Thọ thuộc tổng yên Phú, thị xã Sơn Vi. Khi ấy thị xã Phú lâu nằm tại vị trí trung tâm của tỉnh giấc Hưng Hóa lại có sân bay, đường tàu sang trung quốc và đơn vị ga nên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã đưa ra quyết định chuyển thức giấc lỵ của tỉnh giấc Hưng Hóa (từ buôn bản Trúc Phê thị trấn Tam Nông) lên thị làng mạc Phú lâu và đổi tên tỉnh Hưng trở thành tỉnh Phú Thọ. Khi đó tỉnh Phú thọ gồm bao gồm 2 lấp (Đoan Hùng, Lâm Thao), 8 thị trấn (Tam Nông, Thanh Thủy, tô Vi, Thanh Ba, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Hạc Trì) với 2 châu (Thanh Sơn, im Lập).Như vậy, ngày 8 tháng 9 năm 1891 được xem như là ngày thành lập tỉnh Phú Thọ, còn ngày 5 tháng 5 năm 1903 chỉ với ngày ra đời thị làng Phú Thọ với ngày đổi từ thương hiệu tỉnh Hưng trở thành tỉnh Phú Thọ.Từ năm 1903 đến giải pháp mạng tháng Tám năm 1945, về cơ phiên bản là đơn vị hành chủ yếu trong tỉnh không tồn tại những thay đổi lớn, chỉ có chuyển đổi tên gọi một số trong những huyện và thành lập một số làng xóm mới.Năm 1919, vứt tên huyện Sơn Vi đổi hotline là tủ Lâm Thao. Cũng bao gồm năm này nhì huyện Hùng Quan cùng Ngọc quan hợp duy nhất thành đậy Đoan Hùng.Năm 1939, che Đoan Hùng chuyển hotline là châu Đoan Hùng. Cũng năm này thị trấn Thanh cha đưa lên thành đậy Thanh Ba.Đến năm 1940, thức giấc Phú Thọ bao gồm hai phủ: Lâm Thao, Thanh Ba; sáu huyện: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Hạc Trì, Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh; ba châu: Thanh Sơn, yên ổn Lập, Đoan Hùng; nhị thị xã: Phú Thọ, Việt Trì cùng một thị trấn Hưng Hóa. Toàn tỉnh bao gồm 66 tổng, 467 làng mạc xã, 22 phố.Sau cách mạng mon Tám, về khía cạnh hành thiết yếu nhà nước việt nam thống tuyệt nhất gọi các phủ, châu, thị trấn là huyện, vứt cấp tổng và thực hiện hợp nhất các làng nhỏ thành xã. Năm 1946, tỉnh giấc Phú lâu từ 467 buôn bản cũ hợp tốt nhất thành 106 xóm mới. Do tất cả xã quá lớn nên giữa năm 1947, chính phủ lại chia bóc một số xã, chuyển số thôn từ 106 lên 150 xã.Cũng năm 1947, 5 thị xã hữu ngạn sông Thao là Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn và Yên Lập cạnh bên nhập vào khu 14 không thuộc tỉnh Phú Thọ. Đến tháng 2 năm 1948, quần thể 14 hợp nhất với khu vực 10 thành liên khu vực 10, 5 huyện hữu ngạn sông Thao lại trở về tỉnh giấc Phú Thọ.Ngày 22 tháng 7 năm 1957, thành lập và hoạt động thị xã Việt Trì - thị xã trang bị hai của Phú Thọ, chỉ bao gồm 4 khu phố, 293 hộ tín đồ Kinh, 30 hộ Hoa kiều.Ngày 4 mon 6 năm 1962 tp Việt Trì được ra đời theo quyết định số 65 của Hội đồng chính phủ.


Bạn đang xem: Phú thọ thuộc vùng nào


Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Phú Sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu, Soạn Bài Phú Sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)

Từ trên đây Việt Trì biến chuyển tỉnh lị của Phú Thọ.Ngày 26 tháng một năm 1968, Ủy ban hay vụ Quốc hội nước việt nam Dân nhà Cộng hòa ra nghị quyết số 504-NQ/TVQH tiến hành hợp nhất hai tỉnh giấc Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú, thành phố Việt Trì thay đổi tỉnh lỵ của Vĩnh Phú.Kỳ họp lắp thêm 10 Quốc hội khóa IX đã trải qua nghị quyết (ngày 26 tháng 11 năm 1996) về câu hỏi chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong những số ấy có câu hỏi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc cùng tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ chính thức được tái lập cùng đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngay năm tiếp theo Phú thọ được công nhận là thức giấc miền núi.Khi tách bóc ra, tỉnh giấc Phú thọ có diện tích s 3.465,12 km², dân số 1.261.949 người, bao gồm 10 đơn vị chức năng hành bao gồm cấp huyện: tp Việt Trì, thị xã Phú Thọ và 8 huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Sông Thao, Thanh Sơn, yên ổn Lập, Tam Thanh, Phong Châu.Ngày 24 mon 7 năm 1999, huyện Phong Châu lại được bóc thành nhị huyện Phù Ninh cùng Lâm Thao; thị xã Tam Thanh lại được tách bóc thành nhì huyện Tam Nông và Thanh Thủy.Tại nghị định số 61/2007/ NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2007 của chính phủ nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam, thị trấn Thanh tô được tách thành 2 huyện: Thanh Sơn cùng Tân Sơn