*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 2)" width="640">

1.2) |k| > 1: Phương trình tất cả một nghiệm duy nhất

*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 3)" width="645">

2) Nếu ∆ = 0 : Phương trình gồm một nghiệm bội

*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 4)" width="642">

3) Nếu ∆ >0 : Phương trình có một nghiệm duy nhất

*
công thức tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 5)" width="643">

Cùng top lời giải bổ sung thêm kỹ năng và kiến thức cách giải phương trình bậc 3 nhé.

Bạn đang xem: Phương trình bậc 3

1. Phương pháp phân tích nhân tử

*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 6)" width="642">

Từ đó ta mang về giải một phương trình bậc hai, bao gồm nghiệm là:

*
cách làm tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 7)" width="224">

2. Phương pháp Cardano mang đến phương trình bậc 3 chuẩn chỉnh tắc


Công thức tìm nghiệm của phương trình bậc tía dạng "chuẩn tắc" trong trường số phức 

*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 8)" width="230">

được đơn vị toán học tập Cardano (Các-đa-nô, bạn Ý) tra cứu ra

*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 9)" width="458">

Công thức nghiệm này được Cardano chào làng năm 1545 vào cuốn "Nghệ thuật to của phép giải những phương trình đại số".

3. Cách thức Cardano

*
công thức tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 10)" width="643">

Ta chỉ xét p,q≠0 vì nếu p=0 hoặc q=0 thì đem về trường hợp 1-1 giản.

Đặt y= u+v thay vào phương trình (2), ta được: 

*
công thức tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 11)" width="698">

Chọn u, v sao cho 3uv+p = 0 (4).

Xem thêm: Điều Kiện Để Hàm Số Có 2 Cực Trị, Bài 2: Cực Trị Hàm Số

Như vậy, để tìm u và v, từ (3) và (4) ta tất cả hệ phương trình: 

*
cách làm tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 12)" width="642">

+ Khi Δ>0, phương trình (5) có nghiệm:

*
công thức tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 13)" width="641">

 Như vậy phương trình (2) sẽ bao gồm nghiệm thực độc nhất vô nhị là:

*
phương pháp tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 14)" width="642">

+ Khi Δ=0, phương trình (5) có nghiệm kép:

*
phương pháp tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 15)" width="645">

 Khi đó, phương trình (2) có nhị nghiệm thực, trong các số đó một nghiệm kép:

*
cách làm tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 16)" width="644">

+ Khi Δ

*
bí quyết tính Delta phương trình bậc 3 (ảnh 17)" width="646">

4. Cách thức lượng giác hoá

Một phương trình bậc ba, nếu có 3 nghiệm thực, khi trình diễn dưới dạng căn thức sẽ tương quan đến số phức. Vì vậy ta thường xuyên dùng phương thức lượng giác hoá để tìm một cách trình diễn khác đơn giản và dễ dàng hơn, dựa vào hai hàm số cos và arccos.