Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(HClO ightarrow H^++ClO^-)

(KNO_3 ightarrow K^++NO_3^-)

(left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4^++SO_4^2-)

(NaHCO_3 ightarrow Na^++HCO^-_3left(HCO_3^-leftrightarrow H^++CO_3^2- ight))

(Na_3PO_4 ightarrow3Na^++PO_4^3-)


*

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: c. Ba(NO3)2; K2CO3; KClO3 ; K2S; MgSO4, Na3PO4; BaCl2; Fe2(SO4)3; NaHS; (NH4)2SO4; KHCO3; (CH3COO)2Ba


*

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân nhiều loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của những chất

viết phương trình điện ly của không ít chất sau :

a) những chất năng lượng điện ly mạnh bạo : Ba(NO3)2 0,10M , HNO3 0,020M , KOH 0,010M . Tính mật độ mol của từng ion vào các dung dịch bên trên .Bạn đã xem: Viết phương trình điện li của nahco3

b) những chất điện ly yếu ớt : HClO , HNO2 

Bài 1.

Bạn đang xem: Phương trình điện li của nahco3

Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho những trường hợp sau :

NH

*

, NO
, HClO , CH3COO- , S2- , H2CO3 .

Bài 2. Viết công thức của các chất nhưng khi năng lượng điện li tạo nên các ion sau :

a) K+ và PO
b) Al3+ và NO
c) Fe3+ và SO d) K+ cùng MnO

e) Na+ và CrO f) Cu2+ và SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- và Na+.

;Bài 1 Trong số những muối sau, muối làm sao là muối bột axit ? muối như thế nào là muối hạt trung hoà ?

(NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. gồm bốn hỗn hợp : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều phải sở hữu nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh kĩ năng dẫn điện của những dung dịch đó. Lý giải ngắn gọn.

Bài 1. những dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Bài 2.

Sự năng lượng điện li, chất điện li là gì ?

Những loại chất nào là hóa học điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu ớt ?

Lấy thí dụ với viết phương trình điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình năng lượng điện li của không ít chất sau:

a) những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên.

b) những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu trả lời đúng trong những câu sau đây:

Dung dịch hóa học điện li dẫn điện được là do

A. Sự gửi dịch của những electron.

B. Sự gửi dịch của những cation.

C. Sự gửi dịch của những phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dời của cả cation với anion.

Bài 5.

Chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr tổ hợp trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau :

a) những axit yếu ớt : H2S, H2CO3.

b) Bazơ khỏe mạnh : LiOH.

c) những muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử bao gồm hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong yếu tắc phân tử có nhóm OH là bazơ.

3) Một đúng theo chất có tác dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong nguyên tố phân tử.

Bài 8.

Đối với hỗn hợp axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì review nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với dung dịch axit to gan HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì reviews nào về độ đậm đặc mol ion sau đấy là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bởi bao nhiêu sống 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường thiên nhiên axit, trung tính cùng kiềm theo nồng độ H+ với pH.

Bài 12.

Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ với phenolphtalein trong hỗn hợp ở các khoảng pH khác nhau.

Bài 13.

Một dung dịch có = 1,5.10-5. Môi trường của dung chất dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không khẳng định được

Bài 14.

Tính nồng độ H+, OH– và pH của dung dịch HCl 0,10 M với dung dịch NaOH 0,010 M.

Xem thêm: Định Nghĩa Và Phân Loại Máy Điện Quay Là Gì, Kiến Thức Tổng Quan Về Máy Điện

Bài 15.