Tùy theo hình thức phương trình mà bọn họ có cách giải riêng. Dưới đó là cách giải những dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, cất ẩn ở mẫu.

Bạn đang xem: Phương trình toán học lớp 8

Cách tốt nhất để làm cho toán là những em yêu cầu làm, học tập theo các ví dụ sau đó làm thật nhiều những bài tập giống như cho quen.


⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2. Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu

 Bài 1 :

*

phân tích mẫu mã thành nhân tử :

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức tầm thường : (x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 và x – 1 ≠ 0

x ≠ -1 cùng x ≠ 1

x ≠ ±1

*

=> 2(x – 1) -3(x+1) =x + 5

⇔ 2x – 2 – 3x – 3 = x + 5

⇔ 2x – x – 3x = 5 + 2 + 3

⇔ -2x = 10

⇔ x = -5

Vậy : S = -5.

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Lá Lành Dùm Lá Rách Lớp 7, Please Wait

 Bài 2 :

*

*
(2)

phân tích chủng loại thành nhân tử :

2x – 2 = 2(x – 1)

2x + 2 = 2(x + 1)

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức bình thường : 2(x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 với x – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ -1 với x ≠ 1

⇔ x ≠ ±1

(2) trở thành :

*

*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.


Từ khóa:phương trình, phương trình đựng ẩn nghỉ ngơi mẫu, phương trình cơ bản, phương trình tích
← bài trước đó
Bài tiếp theo sau →

2 Comments

địa chỉ a Comment

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường yêu cầu được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website


Kho tài liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tư liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều bạn đọc

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

lưu trữ Chọn mon Tháng tư 2020 (57) Tháng tía 2020 (8) Tháng nhị 2020 (5) tháng Một 2020 (20) mon Mười hai 2019 (93) tháng Mười Một 2019 (12) mon Mười 2019 (36) tháng Chín 2019 (11) mon Tám 2019 (31) mon Bảy 2019 (1) tháng Sáu 2019 (36) tháng Năm 2019 (71) Tháng tứ 2019 (70) Tháng cha 2019 (49) Tháng nhị 2019 (11) mon Một 2019 (16) mon Mười nhị 2018 (95) tháng Mười Một 2018 (44) tháng Mười 2018 (62) tháng Chín 2018 (140) tháng Sáu 2018 (34) tháng Năm 2018 (10) Tháng bốn 2018 (23) Tháng ba 2018 (13) Tháng nhị 2018 (34) mon Một 2018 (64) mon Mười nhị 2017 (222) mon Mười Một 2017 (103) tháng Mười 2017 (70) tháng Chín 2017 (26) tháng Tám 2017 (35) mon Bảy 2017 (265) mon Sáu 2017 (28)

Toán thcs © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học