- Khí lí tưởng tuân thủ theo đúng đúng các định điều khoản Bôi-lơ - Ma-ri-ốt với Sác-lơ, còn khí thực chỉ tuân theo ngay sát đúng những định luật này.

Bạn đang xem: Phương trình trạng thái

- lúc không yêu mong độ đúng chuẩn cao, ta hoàn toàn có thể áp dụng các định lao lý về hóa học khí lí tưởng nhằm tính áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí thực.

*

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG (HAY PHƯƠNG TRÌNH CLA-PE-RÔN)

(pV = nRT = fracmMRT)

Trong đó:

+ (p): áp suất chất khí (left( Pa ight))

+ (V): thể tích hóa học khí (left( m^3 ight))

+ (R): hằng số của các khí (left( R = 8,31 m J/mol.K ight))

+ (m): trọng lượng chất (left( g ight))

+ (M): khối lượng mol phân tử hóa học khí (left( g/mol ight))

+ (T): nhiệt độ hoàn hảo (left( K ight))

III - ĐỊNH LUẬT GAY LUY - XÁC

1. Quá trình đẳng áp


Quá trình đẳng áp là thừa trình biến hóa trạng thái khi áp suất ko đổi


2. Định dụng cụ Gay Luy-xác


Trong quy trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ trọng thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

(V sim T o fracVT = h/s)


IV - ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP


Đường đẳng áp là đường màn biểu diễn sự phát triển thành thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.


*

Trong hệ tọa độ (V, T) con đường đẳng áp là đường thẳng kéo dãn đi qua nơi bắt đầu tọa độ.

Video mô bỏng đồ thị p-V-T của phương trình tinh thần khí lí tưởng


V. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI

- Từ hình mẫu vẽ trên, ta thấy khi ánh sáng dưới 0 K thì thể tích có giá trị âm, đấy là điều không thể thực hiện được.

- Ken-vin đã đưa ra một nhiệt giai bước đầu bằng ánh sáng 0 K cùng 0 K điện thoại tư vấn là độ không giỏi đối.

Xem thêm: Cách Tách Căn Bậc 2 - Biến Đổi Căn Thức Bậc Hai Đơn Giản

Sơ đồ bốn duy về phương trình trạng thái của khí lí tưởng


*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng magmareport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.