*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Pin quang điện là hiện tượng

Hiện tượng các êlectrôn................... Khiến cho chúng trở thành các êlectron dẫn gọi là hiện tượng quang điện mặt trong. Hãy chọn các các từ dưới đây điền vào nơi trống?


Một tấm pin sạc quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin nhận năng lượng ánh sáng là (0,6;m^2). Ánh sáng sủa chiếu vào cỗ pin bao gồm cường độ (1360;W/m^2.)Dùng cỗ pin hỗ trợ năng lượng mang đến mạch ngoài, khi cường độ chiếc điện là $4A$ thì năng lượng điện áp nhị cực của bộ pin là $24V$. Năng suất của bộ pin là:


Năng lượng nhằm giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn vào chất phân phối dẫn Ge là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn (hay số lượng giới hạn quang năng lượng điện trong) của Ge thuộc vùng ánh sáng


Nguồn sáng đơn sắc có hiệu suất (1,5W) phạt ra bức xạ tất cả bước sóng (lambda = m 546nm). Số phân tử photon nhưng mà nguồn sáng vạc ra trong một phút gần giá trị nào nhất sau đây?


Trên hình vẽ, cỗ pin bao gồm suất điện đụng 9V, điện trở trong một Ω; A là ampe kế hoặc miliampe kế có điện trở cực kỳ nhỏ; R là quang năng lượng điện trở (khi chưa thắp sáng giá trị là R1 cùng khi chiếu sáng giá trị là R2) với L là chùm sáng chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của miliampe kế là (6,,mu A) với khi thắp sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Chọn kết luận đúng

*


Một chất phân phối dẫn có số lượng giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong các các chùm bức xạ đối kháng sắc sau đây (có tần số tương xứng là: f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6.1014Hz) thì chùm nào có thể gây ra hiện tượng quang năng lượng điện trong khí hấp thụ vào chất bán dẫn kể trên?


Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Mang c = 3.108m/s. Hiện tượng lạ quang điện trong xảy ra khi chiếu vào hóa học này ánh nắng có tần số nhỏ tuổi nhất là


Một tấm pin sạc quang điện bao gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của những pin nhận năng lượng ánh sáng sủa là 0,6 m2. Mỗi mét vuông của tấm sạc pin nhận công suất 1360 W của ánh sáng. Dùng bộ pin hỗ trợ năng lượng đến mạch ngoài, khi cường độ loại điện là 4 A thì điện áp nhị cực của bộ pin là 24 V. Công suất của cỗ pin là


Cho đồ dùng thị thể hiện sự dựa vào của cồn năng cực to của electron quang năng lượng điện vào tần số của phản xạ điện tự chiếu tới cho một vài kim các loại khác nhau. Nếu áp dụng bức xạ điện từ kích thích bao gồm bước sóng 240nm thì có bao nhiêu kim loại trong những các kim loại trên xẩy ra hiện tượng quang quẻ điện?

*
Xem thêm: Trực Tâm Là Gì? Định Nghĩa, Tính Chất Của Trực Tâm Là Gì Tính Chất Và Cách Xác Định Trực Tâm Của Tam Giác

Một bộ pin tất cả điện trở trong không đáng chú ý được mắc tiếp nối với một năng lượng điện trở cùng một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ tia nắng trên quang năng lượng điện trở giảm, số chỉ của những Vôn kế đổi khác như cố kỉnh nào?

*


Trên hình vẽ, ta có (xi ): bộ pin (9mkern 1mu mkern 1mu V - 1mkern 1mu mkern 1mu Omega ); A: có thể là một ampe kế hoặc micrôampe kế; R là một quang năng lượng điện trở; L à chùm sáng phù hợp chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng sủa vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của micrôampe kế là (6mkern 1mu mkern 1mu mu A). Khi quang điện trở được thắp sáng thì ampe kế chỉ (0,6mkern 1mu mkern 1mu A). Tính điện trở của quang điện trở lúc không được thắp sáng và khi được thắp sáng bằng ánh nắng thích hợp. Điện trở của ampe kế cùng của micrôampe kế coi như nhỏ dại không đáng kể.

*
*