Câu hỏi :

Polime X (Chứa C, H, Cl) có thông số trùng hợp là 560 cùng phân tử khối là 35000. Cách làm một đôi mắt xích của X là:


*