Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề propen tác dụng với hbr tạo sản phẩm chính là hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

*

1. Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc ...

Bạn đang xem: C3h6 + hbr → c3h7br


Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 23189 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? A. CH3-CHBr-CH2Br B. CH3-CHBr-CH3 C. CH2Br-CH2-CH2Br D. CH3-CH2-CH2Br

Khớp với kết quả tìm kiếm: 02.05.2020 · Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? A. CH 3 - CHBr - CH 2 Br B. CH 3 - CHBr - CH 3...

Xem Ngay


2. Sản phẩm chính của phản ứng Propen với HBr là ...


Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 96502 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Sản phẩm chính của phản ứng Propen với HBr là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi. Nhận biết. Sản phẩm chính của phản ứng Propen với HBr là: A. Propan. B. 2-Brompropan. C. 1-Brompropan....

Xem Ngay


3. Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào ...


Tác giả: cungthi.online

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 88915 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt:  Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? ( H vào bên có nhiều H hơn) A CH3 – CHBr – CH2Br B CH3 – CHBr– CH3. C CH2Br – CH2 – CH2Br D CH3 – CH2 – CH2Br

Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? ( H vào bên có nhiều H hơn) ( H vào bên có nhiều H hơn) Cho phản ứng sau: (1) pentan c r a c k i n g → X + Y ; (2) Y c r a c k i n g → X + Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là:...

Xem Ngay


4. Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy ắc ...


Tác giả: hoctracnghiem.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 32384 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy ắc Maccopnhicop sản phaamt nào sau đây là sản phẩm chính? A. CH3 – CHBr – CH2Br B. CH3 – CHBr– CH3. C. CH2Br – CH2 – CH2Br D. CH3 – CH2 – CH2Br Lời giải tham khảo: Hãy…

Xem Ngay


*

5. Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc ...


Tác giả: vietjack.online

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 14565 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.06.2021 · Hỗn hợp khí X gồm H2 H 2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 H 2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 H 2 ......

Xem Ngay


*

6. C3H6 + HBr | CH2=CH–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH3 | Cân bằng ...


Tác giả: vietjack.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 23552 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: C3H6 + HBr | CH2=CH–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH3 | Cân bằng phương trình hóa học - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.

Khớp với kết quả tìm kiếm: - Cho khí propilen tác dụng với dung dịch HBr Hiện tượng nhận biết phản ứng - Tạo dung dịch không màu, không có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom. Bạn có biết - Phản ứng trên gọi là phản ứng cộng. - Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn hợp 2 sản phẩm....

Xem Ngay


*

7. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho propen tác dụng ...


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 13353 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho propen tác dụng với Br2

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Viết phương trình hóa học ứng với các trường hợp sau: (a) Cho etilen tác dụng với H2 (Ni, to) (b) Cho propilen phản ứng với dung dịch Br2. (c) Cho propilen phản ứng với dung dịch HCl. Gọi tên sản phẩm chính. (d) Cho but-1-en phản ứng H2O (H+, to). Gọi tên sản phẩm chính. (e) Trùng hợp etilen. (g) Đốt cháy anken ở dạng tổng quát. Tìm mối liên hệ giữa số mol CO2, H2O. (h) Cho …...

Xem Ngay


8. Cho propen phản ứng cộng với HCl. Sản phẩm chính của phản ...


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 69250 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho propen phản ứng cộng với HCl. Sản phẩm chính của phản ứng trên là chất nào sau đây? Cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai anken là đồng đẳng kế tiếp nhau qua dung dịch nước brom, thấy khối lượng bình đựng brom, thấy khối lượng bình tăng 5g, xác định công thức phân tử của hai anken?...

Xem Ngay


9. Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metyl propen tác dụng ...


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68461 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là Trong các ancol sau, ancol tách 1 phân tử nước cho 2 sản phẩm là Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metyl propen tác dụng với HCl là Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4 là Cho 4,6 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư, thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc)....

Xem Ngay


*

10. C3H6 (Propen)HBr (Hidro bromua) = C3H7Br (1-Bromopropan ...


Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 30910 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Tìm kiếm nhanh phương trình, chất hoá học, chuỗi phản ứng hoá học

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng cho C3H6 (Propen) tác dụng vói HBr (Hidro bromua) tạo thành C3H7Br (1-Bromopropan) Phương trình để tạo ra chất C3H6 (Propen) (1-Propene; Propylene; Propene; NCI-C-50077; R-1270) Zn + CH 2 BrCH 2 CH 2 Br => C 3 H 6 + ZnBr 2 C 3 H 7 OH => H 2 O + C 3 H 6 C 4 H 1 0 => CH 4 + C 3 H 6 Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)...

Xem Ngay


*

11. Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl ...


Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 39920 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là: Hỗn hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A thu được 13,44 lít CO2ở đktc....

Xem Ngay


12. Câu 39: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên ...


Tác giả: www.thpt-lequydon.edu.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 91524 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Câu 39: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên .... Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: A tác dụng với HBr tạo ra 1 sản phẩm duy nhất .Vậy A là : a.but-1-en b.but-2-en c.iso-butilen d.α-butilen Đốt cháy hòan tòan 1lít khí hiđrocacbon X cần 4,5 lít oxi,sinh ra 3 lít CO2(cùng điều kiện) X có thể làm mất màu dung dịch KMnO4 .Vậy X là:...

Xem Ngay


13. Khi cho But–1– en tác dụng với HCl, sản phẩm chính thu ...


Tác giả: cungthi.online

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 88935 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Khi cho But–1– en tác dụng với HCl, sản phẩm chính thu được là : A 1- clobutan B 2- clobutan C 1,2 - điclobutan D 2-clopropan

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để phân biệt propan và propilen, người ta dùng thuốc thử là Hidrat hóa 1 anken X thu được sản phẩm chính là CH3-CH (OH)-CH2-CH3. Vậy tổng số đồng phân cấu tạo của X là: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc cộng Maccopnhicop sản phẩm …...

Xem Ngay


*

14. Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl ...

Xem thêm: Xem Tử Vi 1996 Năm 2021 Tuổi Bính Tý Nữ Mạng, Xem Tử Vi 2021 Tuổi Bính Tý Nữ Mạng


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 5787 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là A. 1-clpropan ...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? A. CH 3 - CHBr - CH 2 Br...

Xem Ngay


15. Trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11, Đề 01


Tác giả: test.baikiemtra.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 57583 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11, Đề 01

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 36: 5,6gam một olefin A phản ứng vừa đủ với 16gam brom. A tác dụng với HBr tạo ra 1 sản phẩm duy nhất .Vậy A là :...

Xem Ngay


16. Hóa - <11A>™ - Hữu Cơ 11 - Trắc nghiệm - HOCMAI


Tác giả: diendan.hocmai.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 33213 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Câu 7.Cho propen tác dụng với HCl, sản phẩm chính của phản ứng làA. CH3-CH2-CH2Cl. B. CH3-CHCl-CH3.C. CH2Cl-CHCl-CH3. D. CHCl2-CH2-CH2Cl.Câu 8.Cho ankin CH3-C≡CH tác dụng với dung dịch HBr (theo tỉ lệ mol 1:2) sản phẩm chính thu được là:A. CH3-CHBr-CH2Br B. CH3-CH2-CHBr2C...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 21.02.2012 · Câu 7. Cho propen tác dụng với HCl, sản phẩm chính của phản ứng là A. CH3-CH2-CH2Cl. B. CH3-CHCl-CH3. C. CH2Cl-CHCl-CH3. D. CHCl2-CH2-CH2Cl. Câu 8. Cho ankin CH3-C≡CH tác dụng với dung dịch HBr (theo tỉ lệ mol 1:2) sản phẩm chính thu được là: A. CH3-CHBr-CH2Br B. CH3-CH2-CHBr2 C. CH3-CBr=CH2 D. CH3-CBr2-CH3 Câu 9. Hiện tượng xảy ra khi …...

Xem Ngay


17. Chất nào sau đây khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm ...


Tác giả: tracnghiem.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 7692 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Chất nào sau đây khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm .... Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11.04.2022 · Đun nóng X với bột Ni xúc tác 1 thời gian được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y được số gam CO 2 và H 2 O lần lượt là. Anken X có công thức cấu tạo: CH 3-CH 2-C(CH 3)=CH-CH 3. Tên của X là. Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8 gam. Phần trăm thể …...

Xem Ngay


18. Câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 | Xemtailieu


Tác giả: text.xemtailieu.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 95730 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 | Xemtailieu. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu10 : Hỗn hợp khí propen và buten tác dụng với HCl tạo ra 4 sản phẩm ,công thức cấu tạo của buten là: a.CH2= CH-CH2-CH3 b.CH3-CH=CH-CH3 c.CH=CH- CH3 | CH3 d.CH2 = C- CH3 | CH3 Câu37: but-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là: …...

Xem Ngay


*

19. Bài soạn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 11.doc


Tác giả: 123docz.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 58747 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 11- HỌC KÌ II- 2007- 2008 . Câu 1:Anken là hiđro cacbon có : a.công thức chung. H 6, 2 Câu5 4:C 4 H 7 Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5 5:C 4 H 7 Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu10 : Hỗn hợp khí propen và buten tác dụng với HCl tạo ra 4 sản phẩm ,công thức cấu tạo của buten là: a.CH 2 = CH-CH 2 -CH 3 b.CH 3 -CH=CH-CH 3 c.CH=CH- CH 3 | CH 3 d.CH 2 = C- CH 3 | CH 3 Câu37: but-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là: a.1-clobuten b.1-clobuten c.1-clobutan d.2-clobutan Câu38: Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop ,trong phản ứng cộng axit hoặc …...

Xem Ngay


Bình luận về bài viết
*

*

Top Thủ Thuật


Công nghệ
Top Thủ Thuật giúp cuộc sống dễ dàng hơn