2. Listen and circle. Then write và say aloud.

Bạn đang xem: Read and complete lớp 4

(Nghe và khoanh tròn. Kế tiếp viết cùng đọc lớn)

 

*

Đáp án: 1. B 2. A

Bài nghe:

1. Hi. I"m Akiko. I"m from Japan. I"m Japanese.

2. Hello. My name"s Quan. I"m from Viet Nam.

Tạm dịch:

1. Xin chào. Tôi là Akiko. Tôi tới từ Nhật Bản. Tôi là fan Nhật.2. Xin chào. Tên tôi là Quân. Tôi tới từ Việt Nam

3. Let’s chant. (Chúng ta thuộc hát ca.)

 Click tại đây để nghe:

*

What nationality are you?

Hello. What"s your name? My name"s Mai.

Where are you from? I"m from Viet Nam. Viet Nam.

Where in Viet Nam? Ha Noi. Ha Noi.

What nationality are you? Vietnamese. Vietnamese

Hello. What"s your name? My name"s Akiko.

Where are you from? I"m from Japan. Japan.

Where in Japan? Tokyo. Tokyo.

What nationality are you? Japanese. Japanese.

Tạm dịch:

Quốc tịch của người sử dụng là gì?

Xin chào. Tên bạn là gì? thương hiệu tôi là Mai.

Bạn tới từ đâu? Tôi đến từ Việt Nam. Việt Nam.

Ở đâu trên Việt Nam? Hà Nội. Hà Nội.

Quốc tịch của bạn là gì? người việt nam Nam. Người việt Nam.

Xin chào. Tên các bạn là gì? thương hiệu tôi là Akiko.

Bạn đến từ đâu? Tôi tới từ Nhật Bản. Nhật Bản.

Ở đâu tại Nhật Bản? Tokyo. Tokyo.

Quốc tịch của công ty là gì? fan Nhật Bản. Người Nhật Bản.

4. Read và complete. (Đọc cùng hoàn thành.)

 

*

Tạm dịch:

 Xin chào. Bản thân tên là Akiko. Mình đến từ Tokyo, Nhật Bản. Mình là fan Nhật Bản. Bây chừ mình sinh sống Hà Nội. Mình có không ít bạn bè. Họ đến nhiều giang sơn khác nhau. Tony đến từ Sydney, Úc. Cậu đó là người Úc. Linda đến từ Luân Đôn, Anh. Cô ấy là fan Anh. Tom đến từ New York, Mỹ. Cậu đấy là người Mỹ.


Name

(Tên)

City

(Thành phố)

Country

(Quốc gia)

Nationality

(Quốc tịch)

Akiko

Tokyo

Japan (Nhật Bản)

Japanese (Người Nhật Bản)

Tony

Sydney

Australia (úc)

Australian (Người Úc)

Linda

London

England (Anh)

English (Người Anh)

Tom

New York

America (Mỹ)

American (Người Mỹ)


5. Write about you. (Viết về em. )

 

*

Quan: Hi. My name is Quan. What is your name?

You: (1) My name is Phuong Trinh.

Quan: Where are you from?

You: (2) I"m from Ho bỏ ra Minh City, Viet Nam.

Quan: What nationality are you?

You: (3) I"m Vietnamese.

Tạm dịch:

Quân: Xin chào. Bản thân tên là Quân. Các bạn tên là gì?

Bạn: (1) bản thân tên là Phương Trinh.

Quân: Bạn đến từ đâu?

Bạn: (2) Mình tới từ Thành phố hồ nước Chí Minh, Việt Nam.

Quân: Quốc tịch của chúng ta là gì?

 Bạn: (3) mình là người việt nam Nam.

Xem thêm: Igmp Snooping Là Gì ? Cách Hoạt Động Của Giao Thức Igmp Igmp Snooping: Khái Niệm Và Sử Dụng

 6. Project. (Dự án. )

 

*

Chọn một quốc gia: Úc/Mỹ/Anh/Nhật Bản/Ma-lai-xi-a/Việt Nam. Làm cho một thẻ thương hiệu (name card) và vẽ lá cờ. Tiếp đến đưa chúng cho cả lớp xem.