Hòa tan 18,4 gam tất cả hổn hợp X có Fe và Cu trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng dư thu được 7,84 lít SO2 (đktc) với dung dịch Y. Phần trăm cân nặng của sắt trong các thành phần hỗn hợp X là:
Bạn đang xem: S + h2 so4 đặc nóng

Cho 5,4 gam Al và 6,4 gam Cu tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau bội nghịch ứng chiếm được V lít SO2 tốt nhất (đktc). Quý hiếm của V là:


Để hoà tan trọn vẹn 2,32 gam láo lếu hợp tất cả FeO, Fe3O4 với Fe2O3 (trong đó số mol FeO thông qua số mol Fe2O3) bắt buộc dùng trọn vẹn V lít hỗn hợp H2SO4 0,5M loãng. Giá trị của V là :


Dẫn 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X có O2 với O3 trải qua dung dịch KI dư, sau làm phản ứng chiếm được 6,35 gam iot. Tỷ lệ thể tích của ozon vào X là:


Hoà tan 19,2 gam sắt kẽm kim loại M trong H2SO4 đặc dư chiếm được khí SO2. Mang lại khí này hấp thụ trọn vẹn trong NaOH dư, sau bội phản ứng lấy cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam muối. Sắt kẽm kim loại M là:


Khi mang lại 9,6 gam Mg tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, thấy gồm 49 gam H2SO4 thâm nhập phản ứng, chế tạo ra muối MgSO4, H2O và thành phầm khử X. X là :


Đun lạnh 4,8 gam bột magie cùng với 4,8 gam bột lưu hoàng trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào dung dịch HCl dư, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. MY = ?


Hòa tan trọn vẹn 2,52 gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Al bằng dung dịch HCl thu được 2,688 lít hiđro (đktc). Cũng lượng tất cả hổn hợp này ví như hòa tan hoàn toàn bằng H2SO4 đặc nóng thì chiếm được 0,12 mol một thành phầm X duy nhất hình thành do sự khử S+6. X là :


Trong công nghiệp tín đồ ta chế tạo axit sunfuric theo sơ đồ dùng sau:

FeS2→SO2 →SO3 →H2SO4.

Người ta sử dụng 15t quặng pirit fe (chứa 80% FeS2) để cung cấp ra 39,2 tấn hỗn hợp H2SO4 40%. Vậy công suất chung cho cả quá trình phân phối axit sunfuric trường đoản cú quặng trên là:


Hoà tan trọn vẹn 14,6 gam hỗn kim loại tổng hợp loại X gồm Al, Zn bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng thu được hỗn hợp Y cùng thoát ra 12,32 lít khí SO2 (đktc), sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y nhận được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là:


Cho 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có H2S cùng SO2 tính năng hết cùng với 1,25 lít hỗn hợp nước brom vừa đủ. Thêm tiếp vào dung dịch sau làm phản ứng Ba(NO3)2 dư, chiếm được m gam kết tủa trắng.

Giá trị của m là:


Hấp thụ 7,84 lít (đktc) khí H2S vào 64 gam dung dịch CuSO4 10%, sau phản ứng trọn vẹn thu được m gam kết tủa đen. Quý giá của m là:


Đốt cháy trọn vẹn V lít khí H2S (đktc) bằng một lượng oxi đầy đủ thu được khí Y. Kêt nạp hết Y nên vừa đầy đủ 200ml hỗn hợp KMnO4 1M. Cực hiếm của V là:


Hoà tan không còn 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M toàn vẹn thu được dung dịch X . Cô cạn hỗn hợp X chiếm được lượng muối bột khan là:


Trộn 200 gam hỗn hợp H2SO4 12% với 300 gam dung dịch H2SO4 40% thu được 500 gam dung dịch H2SO4 a%. Giá trị của a là:
Xem thêm: Từ Trái Nghĩa Với Bí Mật Là, Từ Điển Trái Nghĩa Tiếng Việt

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam