*
bí quyết hóa học tập của fe 3 oxit" width="655">

Sau đây, mời độc giả cùng với top lời giải tìm hiểu thêm về fe (III) oxit qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Sắt 3 oxit có công thức hóa học là

- công thức phân tử: Fe2O3

- Phân tử khối: 160 g/mol

1. Định nghĩa

Sắt(III) oxide (công thức Fe2O3) là một oxide của sắt. Nó có khối lượng mol 159,6922 g/mol, hệ số co và giãn nhiệt 12,5×10−6/℃, nhiệt nhiệt độ chảy 1565 ℃.

Về mặt hóa học, sắt oxide cũng thuộc đội oxide lưỡng tính như nhôm oxide. Fe2O3 không phải là một trong những oxide dễ dàng chảy, nó là 1 oxide khó chảy. Fe2O3 là dạng phổ cập nhất của sắt oxide tự nhiên. Trong khi có thể lấy chất này từ đất sét nung màu đỏ.

2. Kết cấu Fe2O3


- có 2 nguyên tố sắt kết hơp với 3 nhân tố O.

- Hợp hóa học sắt (III) oxit là thích hợp chất trong các số ấy sắt bao gồm mức thoái hóa +3

3. đặc điểm vật lý

Fe2O3 là chất rắn red color nâu, không tan trong nước

4. đặc điểm hoá học

a) Hợp chất sắt (III) tất cả tính oxi hoá:

- Khi chức năng với hóa học khử, hợp hóa học sắt (III) bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc kim loại sắt từ bỏ do.

- trong pư hoá học, ion Fe3+ có năng lực nhận 1 hoặc 3e, tùy ở trong vào hóa học khử to gan hay yếu:


Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+  + 3e → Fe

=> tính chất chung của hợp chất sắt (III) là tính oxi hoá.

b. Fe2O3 chức năng với dung dịch axit tạo thành dung dịch bazơ tạo ra dung dịch muối và nước

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → 2Fe2(SO4) + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3→ 2Fe(NO3)3 + 3H2O

c. Ở ánh nắng mặt trời cao, Fe2O3 bị teo hoặc H2 khử thành Fe

Fe2O3 + 3CO →to 3CO2 + 2Fe

Fe2O3 + 3H2 →to 3H2O + 2Fe

d. Phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm

Fe2O3 + 2Al →to Al2O3 + 2Fe

5. Điều chế

- Fe2O3 là thành phần bao gồm của quặng hematit.

- nhiệt độ phân Fe(OH)3 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Ứng dụng

 - Fe2O3 có mục đích rất quan trọng đặc biệt trong bài toán tạo màu cho những loại men gốm sứ cùng giúp làm bớt rạn men.

7. Một trong những bài tập áp dụng

Bài 1. Để m g sắt không tính không khí một thời hạn được tất cả hổn hợp rắn có Fe, FeO, Fe2O3, và Fe3O4 có tổng cân nặng là 30g. Cho hh này chảy trong HNO3 dư được 5.6 lít NO duy nhất (đktc). Tính m? 

Bài 2. các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho 1 luồng khí CO đi qua ống áp dụng mg hh X đun nóng. Sau khi dứt thí nghiệm thu được 64g chất rắn với 11.2 lít khí B(đktc)có tỉ khối đối với H2 là 20.4. Tính m ?

Bài 3. Để khử hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thí cần 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp Y trong dung dịch H2SO4 sệt thì nhận được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) . Tính thể tích SO2 (đktc)?

Bài 4. Đốt cháy m gam sắt không tính không khí sau một thời gian thu được 5,04 gam tất cả hổn hợp X có sắt và các oxit sắt. Hòa tan hỗn hợp X trong HNO3 loãng dư thu được 0,784 lít khí(đktc) có NO với NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Tính m?

Bài 5. Đốt cháy 16,8 gam bột sắt quanh đó không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm sắt và những oxit. Cho hòa tan không còn X trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng chiếm được 5,6 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhât sinh sống đktc)

1. Tính m

2. Nếu cầm cố H2SO4 bằng HNO3 quánh nóng thì thể tích NO2 (đktc) đang là bao nhiêu?

Bài 6.

Xem thêm: Xét Sự Biến Thiên Của Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương Ii

cho 1 luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp X nặng nề 44,64 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan X bằng HNO3 loãng dư chiếm được 3,136 lít khí NO (đktc). Tính m?

Bài 7. cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 18,08 gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp X nặng trĩu 13,92 gam tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Tổ hợp X bởi HNO3 đặc nóng nhận được V lít khí NO2 (đktc). Tính V?