Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, kết cấu would rather là một số loại câu “nâng cấp” hơn so cùng với các cấu tạo đơn giản như “I like…”/ “I want”, được dùng để nói về sở trường và ước muốn của bản thân. Vậy hãy thuộc TOPICA Native tìm hiểu cụ thể về cấu trúc would rather là gì? thực hành thực tế ngay bài xích tập would rather cùng so sánh cấu trúc câu “would rather” vs “prefer” trong bài viết hôm ni nhé!

Download Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu

1. Kết cấu Would rather cùng với một công ty ngữ

Would rather là cấu tạo quen nằm trong thường chạm chán trong các bài tập tiếng Anh, vậy bí quyết dùng would rather như vậy nào? Cùng khám phá các cách làm would rather rõ ràng dưới đây nhé!

1.1. Kết cấu Would rather… (Thích loại gì/ mong mỏi cái gì) – sử dụng ở thì lúc này hoặc tương lai

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được thực hiện để diễn tả mong hy vọng của người nói tới một điều nào đó ở hiện tại hoặc tương lai. Bí quyết dùng này hay được sử dụng trong số tình huống giao tiếp tiếng Anh trọng thể hoặc trong văn viết.

Bạn đang xem: Cách dùng cấu trúc rather trong tiếng anh

xác minh (+) : S + would rather (‘d rather) + V ( nguyên thể)

lấp định (-) : S + would rather (‘d rather) + not + V ( nguyên thể)

nghi ngại (?) : Would + S + rather + V ( nguyên thể) ?


*

Sau would rather là gì? – giải pháp dùng would rather than


Ví dụ: 

I would rather stay at home. (Tôi thích/ ước ao ở nhà)They would rather not eat pizza. (Họ ko thích/ muốn ăn uống pizza)She would rather not do homework. (Cô ấy không thích/ hy vọng làm bài tập về nhà)Linda would rather not sing “Lucky” song. (Linda không thích/ ước ao hát bài bác hát “Lucky”) Would they rather go khổng lồ the zoo? (Bạn có thích/ ao ước đi sở thú không?)
Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

1.2. Cấu trúc would rather nghỉ ngơi thì quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được thực hiện để diễn đạt mong muốn, nhớ tiếc của người nói tới một điều gì đó đã xảy ra trong vượt khứ.

Công thức:

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ:

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)I would rather not have bought this shirt.

1.3. Kết cấu “Would rather…than” (Thích cái gì hơn)

“Would rather than’’ diễn đạt thích vật gì hơn dòng gì.

Cấu trúc “Would rather…than” – thì hiện tại tại

S + would rather (not)+ N / V ( nguyên thể) + than +…

Ví dụ:

She’d rather go khổng lồ class today than tomorrow. (Cô ấy thích đến lớp lúc này hơn đến lớp ngày mai)

Cấu trúc “Would rather…than” – thì quá khứ

S + would rather (not) + have + V (PII) + than …

Khi dùng kết cấu “would rather than” ở thì quá khứ, sau “would rather” là “Have + V (PII)”, cùng với thể phủ định thêm “not” trước “have”.

Ví dụ:

I would rather have eaten dark chocolate than milk chocolate. (Tôi vẫn thích ăn socola black hơn socola sữa)

cấu tạo ‘Would rather that” (Mong mong mỏi làm gì)

=> biểu hiện sự ước muốn ai làm nào đấy ở thời điểm hiện tại. Động từ nhằm dạng nguyên thể, câu bao phủ định thêm “not” trước động từ

 S1 + would rather (that) + S2 + V(nguyên thể)…

Ví dụ:

I would rather that you talk lớn me. (Tôi mong muốn rằng bạn rỉ tai với tôi)

I’d rather that you not go lớn her birthday party. (Tôi mong rằng các bạn không tới dự sinh nhật của cô ấy)

1.4. Công thức would rather than cùng would rather or 

Để miêu tả sự ưu tiên, mếm mộ một việc gì đó hơn một việc khác, ta hoàn toàn có thể sử dụng would rather than và would rather or. Đây cũng là biện pháp dùng thịnh hành của cấu tạo would rather trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?She would rather haven’t eat that chocolate cake.Would you rather eat here or go out?Would you rather study or watch TV?

2. Kết cấu Would rather với hai chủ ngữ

2.1. Kết cấu “Would rather that” – câu trả định đối lập với thực tiễn hiện tại

Động từ được phân chia ở thì quá khứ. Đặc biệt tobe luôn luôn là “were” ở toàn bộ các ngôi.

 S1 + would rather (that) + S2 + V (quá khứ)…

Ví dụ:

Jim’d rather that his parents gave him a new toy car. (Jim mong mỏi rằng phụ huynh anh ấy khuyến mãi anh ấy một chiếc xe hơi mới)

Jake would rather that he didn’t work as a teacher. (Jake ước ao rằng anh ấy không làm giáo viên)

Harry would rather it were summer now. (Harry hy vọng rằng hiện nay là mùa hè)

2.2. Kết cấu “Would rather that” – câu đưa định đối lập với thực tiễn hiện tại

Động từ được chia ở thì vượt khứ trả thành.

 S1 + would rather (that) + S2 + had V(PII)…

Ví dụ:

She would rather that her best friend had gone to the cinema yesterday. (Cô ấy muốn đồng bọn nhất đến rạp chiếu phim ngày hôm qua)He would rather that Bob hadn’t traveled to Ha Noi last week. (Anh ấy mong mỏi Bon không du ngoạn đên hà nội thủ đô tuần trước)

Note: Trong giao tiếp thường ngày, chúng ta có thể dùng “Wish” thay thế sửa chữa cho “Would rather that”.

Để tìm hiểu thêm các thực hiện Would trong giờ Anh, hãy theo dõi đoạn phim dưới đây:

Nếu nhiều người đang học giờ đồng hồ Anh một cách rời rạc, chưa khoa học, các bạn nên xem thêm lộ trình học tập tiếng Anh trước khi ban đầu một quá trình học nghiêm túc. 


*

Would rather cùng gì – would rather đi với gì


 

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong các văn bạn dạng trang trọng).

Khẳng định (+)

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It would = It’d

You would = You’d

I would = I’d

Phủ định (-)

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

4. Bài bác tập thực hành thực tế với cấu trúc “Would rather”

Bài 1: phân tách dạng đúng của từ vào ngoặc

I would rather (stay) _________ home tonight Mr. Timmy would rather (stay) _________ home last night We would rather (drink) _________ tea than coffee The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing Camila would rather (cook) _________ for her family She would rather you (not arrive) _________ yesterday Jim would rather his friends (sleep) _________ than worked last night Sam would rather Jill (be) _________ here with her tomorrow I would rather my brother (not fail) _________ the driving thử nghiệm yesterday I would rather that you (invite) _________ her to lớn your các buổi tiệc nhỏ last SundayI would rather you (stay) __________ in a hostel than in a hotel. I would rather you (find) __________ a job. He would rather (face) ___________ the enemy than surrender. They would rather (build) _____________ a new house than repair the old one. We would rather you (go) _________ lớn bed now. We would rather you (do) __________ the work yourself. I would rather you (go) _____________ home now. I’d rather (be) ____________ a vampire than a zombie. I’d rather you (tell) __________ the truth. Would you rather we (not go) __________ out tonight?Answerstayhad stayeddrinkstoodcookhadn’t arrivedhad sleptbehadn’t failedhad invitedstayedfoundfacebuildwentdidwentbetolddidn’t go

Bài 2: Điền to, than, or và khu vực trống

Do you prefer coffee … tea?I think I’d prefer … drive to California.Would you rather go to the club … go khổng lồ the beach? (asking for a choice)He’d rather work all day … go lớn the beach! (make a specific choice)My friend prefers Japanese food … American food.Đáp ántotoorthanto

Bài 3: Chọn lời giải đúng

I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) lớn the cinema.I’d rather speak to lớn him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) .I would rather you (go/went/had gone) home now.I don’t want lớn go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.I’d rather go in December (than/that/to) in May.I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me và the kids.He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?Đáp ángothan discusslive in Paris than in Londonwentstaythanthan staystayedsave/spenddidn’t go

Bài 4: bài xích tập viết lại câu cùng với would rather

1.I would lượt thích you to come here now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer lớn travel in July rather than in November.

………………………………………………………………………………..

3.I prefer drinking water rather than eating something.

…………………………………………………………………………………………………………….

4.I prefer to dance rather than sing

……………………………………………………………………………

5.I want you to lớn stay at trang chủ rather than on a trip

……………………………………………………………………………

6.I would lượt thích you to find a job.

……………………………………………………………………………

7.He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8.They would lượt thích to buy a new oto instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9.We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

10.We would like you to go with us

……………………………………………………………………………

Đáp ánI would rather you came here now.I would rather travel in July than in November.I would rather drink water than eat something.I would rather dance than sing.I would rather you stayed at trang chủ than on a trip.I would rather you found a job.He would rather face the enemy than surrender.They would rather buy a new oto than repair the old one.We would rather you went khổng lồ bed now.We would rather you go with us.
Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.
*

Bài tập về would rather


5.1. Cách thực hiện would rather và Prefer

Về cơ bản, hai kết cấu này mang ý nghĩa sâu sắc giống nhau đầy đủ được dùng để chỉ sự yêu thương thích, mong muốn của phiên bản thân.

5.2. Cấu trúc với would rather và Prefer

S + would rather + V (nguyên thể)…. Than…

S + prefer + V(ing)…. To…

Ví dụ:

I’d rather walk than drive = I prefer walking khổng lồ driving.

5.3. Bài tập

Exercise 1. Which vày you prefer? Write sentences using ‘I prefer’(drive/travel by train) ………………………………………………………………. (tennis/football) ……………………………………………………………….(phone people/write letters) ……………………………………………………………….  (go khổng lồ the cinema/watch films on TV) ……………………………………………………………….  (Pepsi/Coca-cola) ………………………………………………………………. Exercise 2. Complete these sentences (get a taxi/walk home) 

I prefer ………………………………………………………………. 

(go for a swim/play tennis) 

I’d rather ………………………………………………………………. 

(wait a few minutes/leave now)

I’d rather ………………………………………………………………. 

(eat at home/go lớn a restaurant) 

I prefer ……………………………………………………………….

(think about it for a while/decide now) 

I’d rather ………………………………………………………

Answer:Exercise 1I prefer driving khổng lồ traveling by train.I prefer playing tennis than football.I prefer phoning people to writing letters.I prefer going khổng lồ the cinema to lớn watching films on TV.I prefer drinking Pepsi lớn Coca-cola.Exercise 2I prefer getting a taxi to lớn walking home.I’d rather go for a swim than play tennis.I’d rather wait a few minutes than leave now.I prefer eating at home to going lớn a restaurant.I’d rather think about it for a while than decide now.

Xem thêm: Diễn Biến Tâm Trạng Tràng Sáng Hôm Sau (6 Mẫu), Phân Tích Nhân Vật Tràng Sáng Hôm Sau Ngắn Gọn

Trên đó là Ngữ pháp tiếng Anh: Cấu trúc Would rather – kiến thức và bài tập cơ mà Topica Native đã tổng hợp. Giả dụ có bất kể thắc mắc gì hãy giữ lại comment bên dưới nhé! Chúc các bạn học tốt.