Bài 2: Vận chuyển các chất vào cây

Trong cây có các dòng chuyển động vật hóa học sau:

- loại mạch gỗ (dòng đi lên): vận tải nước và ion khoáng từ khu đất vào mạch gỗ của rễ và liên tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để tỏa khắp đến lá và những phần khác của cây.

Bạn đang xem: Sinh 11 bài 2 lý thuyết

- cái mạch rây (dòng đi xuống): vận chuyển các chất cơ học được quang phù hợp từ lá mang đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ trong rễ, hạt, củ, quả…

I. DÒNG MẠCH GỖ

1. Kết cấu của mạch gỗ

- Tế bào mạch mộc gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản ngại bào với mạch ống. Chúng không có màng với bào quan.

- các tế bào cùng các loại nối cùng nhau theo cách: đầu của tế bào này nối cùng với đầu của tế bào tê thành rất nhiều ống nhiều năm từ rễ đến lá cho dòng mạch gỗ di chuyển bên phía trong → Dòng chuyển vận dọc.

- quản lí bào với mạch ống xếp gần kề vào nhau theo cách: lỗ bên của tế bào này khớp cùng với lỗ mặt của tế bào kia → Dòng di chuyển ngang.

- Thành của mạch gỗ được linhin hóa khiến cho mạch gỗ có độ bền bỉ và chịu nước.

*

2. Thành phần của dịch mạch gỗ

- hầu hết là nước và ion khoáng. Trong khi còn có các chất hữu cơ được tổng hòa hợp từ rễ (axit amin, amit, vitamin…).

3. Động lực đẩy mẫu mạch gỗ


Là sự kết hợp của 3 lực:

- Lực đẩy (áp suất rễ).

- Lực hút vày thoát tương đối nước sống lá.

- Lực links giữa những phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

II. DÒNG MẠCH RÂY

1. Kết cấu của mạch rây

- Mạch rây gồm những tế bào sinh sống là ống rây và tế bào kèm.

*

2. Nguyên tố của dịch mạch rây

- hầu hết là đường saccarôzơ, những axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật, một vài hợp hóa học hữu cơ không giống (như ATP…), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc trưng rất những kali.

3. Động lực của loại mạch rây

- là việc chênh lệch áp suất thấm vào giữa cơ sở nguồn (lá) với cơ quan đựng (rễ, củ, quả…).

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Sử Dụng Biểu Thức Liên Hợp Là Gì

- Mạch rây nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa giúp mẫu mạch rây rã từ nơi gồm áp suất thấm vào cao cho nơi gồm áp suất thẩm thấu thấp.