Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng nghỉ ngơi rễ

Nước là dung môi hòa tan những muối khoáng. Trong môi trường nước, muối khoáng phân li thành các ion. Sự hấp thụ các ion khoáng luôn luôn gắn với quá trình hấp thụ nước.

Bạn đang xem: Sinh học 11 bài 1 lý thuyết

I. RỄ LÀ CƠ quan tiền HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG

1. Sắc thái của hệ rễ

- tùy từng loại môi trường, rễ cây gồm có hình thái không giống nhau để mê thích nghi với tác dụng hấp thụ nước và muối khoáng.

*

2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ

- Rễ cây phát triển đâm sâu, lan tỏa tìm hiểu nguồn nước vào đất.

- Rễ sinh trưởng liên tiếp hình thành buộc phải số lượng lớn lao các lông hút, có tác dụng tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ cùng đất góp rễ cây hấp thụ ion khoáng cùng nước đạt công dụng cao nhất.

- Rễ cây trên cạn hấp thụ nước cùng ion khoáng hầu hết qua miền lông hút.

- Lông hút rất dễ gãy với tiêu đổi mới ở môi trường quá ưu trương, quá axit giỏi thiếu oxi.

II. CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ CÂY

1. Dung nạp nước với ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

a) hấp thụ nước

- Sự đột nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo chế độ thụ đụng (cơ chế thẩm thấu): nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, những nước) sang môi trường xung quanh ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước).


- Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là do 2 nguyên nhân:

+ quá trình thoát khá nước nghỉ ngơi lá nhập vai trò như cái bơm hút.

+ Nồng độ những chất chảy cao vì được xuất hiện trong quy trình chuyển hóa vật dụng chất.

b) hấp thụ ion khoáng

- những ion khoáng đột nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế:

+ chính sách thụ động: một số trong những ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo nguyên tắc thụ động (đi từ nơi gồm nồng độ cáng đáng nơi gồm nồng độ thấp).

+ phép tắc chủ động: một trong những ion khoáng nhưng mà cây có nhu cầu cao (ion kali) dịch chuyển ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo nguyên lý chủ động, đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng.

2. Làn nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch mộc của rễ

- Theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

+ con đường gian bào: đi theo không khí giữa những tế bào và những bó gai xenlulôzơ bên trong thành tề bào. Tuyến đường này đi đến nội phân bì đai Caspari (đai này điều chỉnh dòng chuyển động vào trung trụ).

+ con phố tế bào chất: đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.

*

III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC NHÂN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ CÂY

- những yếu tố ngoại cảnh như: áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ pH, độ nhoáng của đất… ảnh hưởng đến sự dung nạp nước với ion khoáng sinh hoạt rễ cây.

Xem thêm: Tìm M Để A Giao Rỗng Bằng Gì, Top 14 A Giao Rỗng Hay Nhất 2022

- Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường: rễ cây tiết các chất làm chuyển đổi tính chất lý hóa của đất.