biết toàn bô đo các góc của đa giác n cạnh là (n-2).180 độ. Một đa giác n cạnh gồm tổng những góc trừ đi góc A của nó bằng 570 đó. Tính góc A cùng n?


*

*

Một nhiều giác bao gồm tổng các góc vào là 1080 độ thì đa giác đó gồm số đỉnh là 3 .Bạn đã xem: Số đỉnh của nhiều giác bao gồm tổng góc trong bằng 1080

Ta dùng cách thức quy hấp thụ cho bài xích toán.Bạn đã xem: Số đỉnh của đa giác có tổng góc trong bằng 1080

+ cùng với n = 3 thì rõ ràng đúng

Giả sử nó đúng với n = k. Tức là với nhiều giác gồm k cạnh thì góc trong bao gồm số đo bằng(k−2)1080o(k−2)1080o

Ta minh chứng nó đúng với k+1.

Bạn đang xem: Số đỉnh của đa giác có tổng góc trong bằng 1080

Thật vậy với đa giác bao gồm k+1 cạnh thì ta rất có thể tạo đề xuất đa giác có k cạnh bằng phương pháp nối nhị đỉnh ngay gần nhau nhất. Thì hiển nhiên nhiều giác đó có số đo bằng(k−2).1080o(k−2).180o. Do ta nối nhì đỉnh gần nhau nhất phải sẽ khiến cho một tam giác, có số đo bởi 1080 độ.

Như vậy đa giác k+1 cạnh bao gồm số đo góc bằng :

(k−2).1080o+10800=.1080o(k−2).1080o+10800=.1080o

Vậy đpcm đúng . Số đỉnhcủa nhiều giác là 3 .

Đúng 0
comment (0)

Một nhiều giác bao gồm tổng số đo những góc vào gấp gấp đôi tổng số đo các góc kế bên thì số cạnh của nhiều giác đó là từng nào ?

Lớp 8 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

6 cạnh

Đúng 0
phản hồi (0)

CMR một nhiều giác lồi n cạnh tất cả số đường chéo cánh là: n(n-3)/2 và bao gồm tổng số đo các góc vào của đa giác là (n-2).180

Lớp 8 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

hình n giác vẽ những đường chéo từ 1 đỉnh bất kỳ của nhiều giác đó

khi đó những đuờng chéo cánh và các cạnh sinh sản thành (n-2) tam giác

nên ta được tổng thể đo những góc của n giác đó là tổng số đo của ( n -2) tam giác

suy ra : tổng cộng đo các góc là : ( n- 2) . 180

học tốt

Đúng 0
comment (0)

Một đa giác đều có tổng số đo toàn bộ các góc xung quanh và một góc vào của đa giác là 480 0 . Hỏi nhiều giác những đó gồm mấy cạnh?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 8 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Gọi n là số cạnh của nhiều giác đều yêu cầu tìm (n ≥ 3)

Mỗi góc của đa giác đều sở hữu số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc xung quanh của một đa giác là 3600

Theo bài bác ra ta tất cả phương trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4800

ó = 4800 - 3600

ó = 1200

ó 1800.n – 3600 = 1200 .n

ó 1800.n – 1200 .n = 3600

ó 600.n = 3600

ó n = 3600: 600

ó n = 6

Đáp án đề xuất chọn là: C

Đúng 0
bình luận (0)

Một nhiều giác đều có tổng số đo tất cả các góc xung quanh và một góc vào của đa giác là 468 0 . Hỏi đa giác số đông đó có mấy cạnh?

A.5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 8 Toán 1 0 gửi Hủy

Gọi n là số cạnh của đa giác đều đề xuất tìm (n ≥ 3)

Mỗi góc vào của nhiều giác đều phải có số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc bên cạnh của một nhiều giác là 3600

Theo bài ra ta tất cả phương trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4680

ó = 4680 - 3600

ó = 1080

ó 1800.n – 3600 = 1080 .n

ó 1800.n – 1080 .n = 3600

ó 720.n = 3600

ó n = 3600: 720

ó n = 5

Đáp án phải chọn là: A

Đúng 0
comment (0)

1 đa giác có tổng những góc trong = 180 độ. Hỏi đa giác gồm mấy cạnh

Lớp 8 Toán 2 0 gửi Hủy

1 nhiều giác có tổng các góc trong = 1800

=> nhiều giác đó tất cả 3 cạnh

( bởi vì tổng 3 góc của một tam giác bởi 1800)

Đúng 0
phản hồi (0)

không biết

Đúng 0
comment (0) Sgk tập 1 - trang 132

Điền vào khu vực trống trong các câu sau :

a) biết rằng tổng số đo những góc của một đa giác n cạnh là(widehatA_1+widehatA_2+widehatA_3+.....+widehatA_n=left(n-2 ight).180^0). Vậy tổng cộng đo những góc của một nhiều giác 7 cạnh là .......

b) Đa giác hồ hết là đa giác tất cả .....

c) biết rằng số đo mỗi góc của một nhiều giác số đông n cạnh là(dfracleft(n-2 ight).180^0n), vậy :

Số đo từng góc của ngũ giác đều là ..............

Số đo mỗi góc của lụcgiác hầu như là ..............

Xem thêm: Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Ông Hai Trong Tác Phẩm Làng Của Kim Lân

Lớp 8 Toán Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác 1 0 gởi Hủy

a) tổng thể đo các góc của một đa giác n cạnh = ((7-2).180^0) = (900^0)

b)Số đo từng góc của ngũ giác phần nhiều là : (frac(5-2).180^05)= (108^0)

Số đo từng góc của lục giác phần lớn là (frac(6-2).180^06)= (120^0)

Đúng 0
bình luận (0)

một nhiều giác tất cả tổng số đo những góc trong là 1080. Vậy số cạnh của nhiều giác đó là

Lớp 8 Toán 1 0 gởi Hủy

Gọi nn là số đỉnh của nhiều giác

Ta tất cả : (180^0cdotleft(n-2 ight)=1080^0)

⟹n=8

Đúng 0
bình luận (0)

Một đa giác tất cả tổng những góc kế bên và một góc trong bởi 500 độ. Tính số cạnh của đa giác đó.