GD&TĐ - Cô Hà Thị Thu Hồng - cô giáo Trường trung học phổ thông Thọ Xuân 4 (Thanh Hóa) mang đến biết, với bản đồ tứ duy, giáo viên rất có thể giúp học viên nắm chắc những kiến thức về hình học tập không gian, khơi gợi được hứng thú với môn học cạnh tranh này.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hình học không gian lớp 11


*

Bài toán “Quan hệ tuy nhiên song” được giới thiệu chủ yếu triệu tập vào hai vụ việc là chứng minh quan hệ tuy nhiên song và phụ thuộc vào quan hệ song song để dựng hình. Trong bài toán “chứng minh quan hệ tuy nhiên song” thì chứng minh hai đường thẳng song song là chủ công cơ bản. Những bài toán minh chứng khác đều có thể đưa được về việc cơ phiên bản này.

Để minh chứng đường thẳng a//b ta rất có thể sử dụng tứ cách chủ yếu sau:


Cách 1: tìm được một phương diện phẳng chứa hai đường thẳng a với b. Tiếp đến áp dụng phương thức chứng minh tuy vậy song của hình học phẳng như đặc thù đường vừa phải trong tam giác, định lí ta lét đảo, …

Cách 2: Sử dụng tính chất bắc cầu.

Cách 3: Sử dụng đặc thù giao đường của cha mặt phẳng phân biệt.

Cách 4: Áp dụng hệ quả.

Sơ đồ bốn duy để khối hệ thống lí thuyết dạng này như sau:

*

Trong bài toán quan hệ vuông góc tập trung vào bài xích toán chứng minh về những quan hệ vuông góc trong đó minh chứng hai mặt đường thẳng vuông góc là chủ quản cơ bản.

Các bài xích toán chứng tỏ khác đều rất có thể đưa về việc cơ phiên bản này.

Sơ đồ tư duy để khối hệ thống lí thuyết dạng này như sau:

*

Bài toán về góc bao hàm xác định với tính: góc giữa hai tuyến đường thẳng, góc giữa đường thẳng với phương diện phẳng, góc thân hai phương diện phẳng.

Trong đó, tính và xác định góc giữa hai đường thẳng là chủ công cơ bản. Những bài toán khác đều hoàn toàn có thể đưa về việc cơ phiên bản này.

Phương pháp tính góc giữa hai đường thẳng, vận dụng định nghĩa và các cách thức tính góc của hình học phẳng (Thường đã nhập vào tam giác học dùng phương pháp véc tơ).

Xem thêm: Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Mũ Và Logarit Có Đáp Án Chi Tiết, Đồ Thị Hàm Số Mũ Và Logarit

Sơ đồ bốn duy dạng hệ thống lí thuyết:

*

Trong bài toán tính khoảng cách thì việc tính khoảng cách từ một điểm đến đường trực tiếp là cốt lõi cơ phiên bản nhất. Các bài toán tính khoảng cách khác đều mang về được việc cơ bạn dạng này.