Sinh học luôn luôn là cỗ môn khiến đa số chúng ta học sinh gặp khó khăn trong quá trình học do lượng kiến thức triết lý lớn và cực nhọc nhớ. Rất đa số chúng ta học sinh đang đề nghị “chật vật” trong quy trình ôn Sinh học khi kỳ thi giỏi nghiệp THPT sẽ cận kề. Cũng chính vì vậy, magmareport.net xin được share bộ sơ đồ tư duy Sinh học tập lớp 12 ôn thi xuất sắc nghiệp THPT để chúng ta có được hệ thống kiến thức thức xúc tích và dễ nhớ nhất.
Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy sinh 12 bài 1

1. Kiến thức và kỹ năng cần học

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học những năm quay trở về đây đều phải có xu hướng tương tự như nhau về các kiến thức thi. Vào đó, số lượng câu hỏi liên quan mang lại chương trình sinh học tập 12 lên đến 36 thắc mắc (trên tổng cộng 40 câu). Chính vì vậy trọng lượng kiến thức ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Sinh phía bên trong chương trình 12 là khôn xiết lớn.

Xem thêm: Thế Nào Là Nền Văn Hóa Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc Gdcd 11

Cục bộ kiến thức chương trình học 12 bao gồm:

Chương 1: hình thức Di Truyền Và đổi mới Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quy trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã cùng dịch mãBài 3: Điều hòa vận động genBài 4: Đột thay đổi genBài 5: Nhiễm sắc thể và bỗng dưng biến cấu trúc nhiễm dung nhan thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm nhan sắc thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát những dạng bỗng dưng biến số lượng nhiễm nhan sắc thể bên trên tiêu phiên bản cố định với trên tiêu bạn dạng tạm thời

Chương 2: Tính Quy luật Của hiện tượng kỳ lạ Di Truyền

Bài 8: Quy chế độ Menđen Quy mức sử dụng phân liBài 9: Quy chế độ phân li độc lậpBài 10: địa chỉ gen và tác động ảnh hưởng đa hiệu của genBài 11: links gen với hoán vị genBài 12: Di truyền link với giới tính và di truyền ngoài nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường lên sự thể hiện của genBài 15: bài tập chương I cùng chương II

Chương 3: di truyền Học Quần Thể

Bài 16: cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền cùng quần thể (tiếp theo)

Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: chọn giống vật dụng nuôi và cây cỏ dựa trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: chế tác giống bằng cách thức gây đột biến và công nghệ tế bàoBài 20: tạo giống bắt đầu nhờ công nghệ gen

Chương 5: dt Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: đảm bảo vốn gene của loài bạn và một vài vấn đề xóm hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần dt học

Chương 6: minh chứng Và chính sách Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóaBài 25: giáo lý Lamac với học thuyết ĐacuynBài 26: đạo giáo tiến hóa tổng hòa hợp hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể say mê nghiBài 28: LoàiBài 29: quy trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

Chương 7: Sự tạo nên Và phát triển Của cuộc sống Trên Trái Đất

Bài 32: nguồn gốc sự sốngBài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự phát sinh loài người

Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường thiên nhiên sống với các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh trang bị và mối quan hệ giữa những cá thể vào quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vật dụng (tiếp theo)Bài 39: thay đổi động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương 9: Quần làng Sinh Vật

Bài 40: Quần làng mạc sinh thứ và một trong những đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn vậy sinh thái

Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo đảm Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: trao đổi vật hóa học trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái xanh và năng suất sinh tháiBài 46: thực hành thực tế Quản lí và sử dụng chắc chắn tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

2. Sơ đồ tứ duy Sinh học 12 ôn thi tốt nghiệp THPT

*
Sơ đồ kết cấu và tính năng của ADN
*
Sơ đồ bốn duy Nhân song ADN
*
Sơ đồ bốn duy phiên mã

Sơ đồ tư duy Sinh học sinh học 12 ôn thi tốt nghiệp THPT

Trên đó là trọn cỗ sơ đồ tư duy của toàn cục chương trình Sinh học 12 thi tốt nghiệp THPT, hy vọng tài liệu này để giúp đỡ các bạn sẽ dễ dàng rộng trong vấn đề ôn tập kiến thức và kỹ năng và đạt hiệu quả cao trong kỳ thi sắp tới tới!