Tóm tắt chương 1:Chuyển hóa vật chất với năng lượng

I. MỐI quan lại HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

Quá trình sống của thực vật bao gồm rất nhiều quá trình sống : quá trình lấy vật chất cùng năng lượng từ môi trường ngoại trừ vào cơ thể thực vật ; quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng lấy được thành vật chất của chúng…

*

a. CO₂ khuếch tán qua khí khổng vào lá

b. Quang hợp vào lục lạp của lá

c. Mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống rễ

d. Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá

e. Thoát hơi nước qua khí khổng cùng cutin trên lớp biểu so bì lá

- loại vận chuyển nước, muối khoáng và chất hữu cơ sẽ cung cấp nguyên liệu đến quang hợp và hô hấp ở thực vật. Bay hơi nước có tác dụng mở khí khổng, giúp CO₂ khuếch tán vào lá và O₂ khuếch tán ra môi trường ngoài.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy về hệ tuần hoàn

II. MỐI quan tiền HỆ GIỮA quang quẻ HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

Quang hợp cùng hô hấp ở thực vật có mối quan hệ gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm của quang quẻ hợp là nguyên liệu đến hô hấp cùng ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Bảng: Các quy trình tiêu hóa ở động vật

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật đơn bào

Tiêu hóa ở động vật gồm túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật gồm ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

x

Tiêu hóa hóa học

x

x

x

- hấp thụ thức ăn ở động vật đơn bào là hấp thụ nội bào (tiêu hóa phía bên trong tế bào)

- Ở động vật tất cả túi tiêu hóa, thức ăn được hấp thụ ngoại bào (tiêu hóa trong tâm địa túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) cùng tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên phía trong các tế bào bên trên thành túi tiêu hóa)

- trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Cơ quan lại hô hấp

+ Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là khí khổng

+ Cơ quan liêu trao đổi khí ở động vật là : Bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

Bảng: đối chiếu sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật với động vật

Trao đổi khí ở thực vật

Trao đổi khí ở động vật

Giống nhau

Hấp thụ O₂ cùng giải phóng CO₂

Khác nhauThực vật trao đổi khí qua quá trình quang hợp với hô hấpĐộngvật trao đổi khí qua quy trình quang hợp cùng hô hấp: bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Ở thực vật

+ Hệ thống vận chuyển : chiếc mạch gỗ (quản bào với mạch gỗ), dòng mạch rây (ống rây, tế bào kèm)

+ Động lực của mẫu mạch gỗ là lực đẩy của rễ, lực hút vì thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau cùng với thành mạch gỗ.

+ Động lực của mẫu mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan tiền nguồn tất cả áp suất thẩm thấu cao với cơ quan liêu chứa gồm áp suất thẩm thấu thấp.

- Ở động vật

+ Hệ tuần hoàn động vật gồm bao gồm tim với hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch)

+ Động lực của sự vận chuyển tiết là nhờ sự teo bóp của tim. Tim teo bóp tạo áp lực đẩy máu đi trong tầm tuần hoàn.

- Cơ thể sống trao đổi chất với môi trường sống bằng cách: Lấy O₂ , nước và chất dinh dưỡng từ môi trường vào cơ thểđể gia hạn sự sống cùng thải ra môi trường CO₂ , nước tiểu, mồ hôi với nhiệt.

- Mối quan tiền hệ về chức năng của những hệ cơ quan

+ Hệ hấp thụ tiếp nhận chất dinh dưỡng với đưa vào hệ tuần hoàn

+ Hệ hô hấp tiếp nhận O₂ / CO₂ vàđưa vào hệ tuần hoàn.

+ Hệ tuần trả vận chuyển O₂ / CO₂ với chất dinh dưỡngđi cung cấp cho tất cả những tế bào của cơ thể. O₂ và chất dinh dưỡng tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo ra CO₂ với chất bài xích tiết. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài bác tiếtđến thận với vận chuyển CO₂đến phổiđể thải ra ngoài.

*

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

Cơ chế gia hạn cân bằng nội môi tất cả sự gia nhập của bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện.

- Bộ phận tiếp nhận kích mê say là thụ thể hoặc cơ quan lại thụ cảm. Bộ phận này tiếp nhận kích ưng ý từ môi trường (trong và ngoài) và hình thành xung thần gớm truyền về bộ phận điều khiển.

- Bộ phận điều khiển là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. Bộ phận này có chức năng điều khiển hoạt động của những cơ quan liêu bằng bí quyết gửi đi những tín hiệu thần khiếp hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Giữa Kì 1 Lớp 9, Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 9 Năm Học 2021

- Bộ phận thực hiện là các cơ quan tiền như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,… Bộ phận này dựa trên tín hiệu thần khiếp hoặc hoocmôn (hoặc tín hiệu thần kinh với hoocmôn) để tăng xuất xắc giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong trở về trạng thái cân bằng với ổn định.

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG I : SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG