Số oxi hóa là số được gán cho một nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) nhưng nhờ số này chúng ta có thể theo dõi được số electron được trao đổi khi một chất bị oxi hóa hoặc bị khử vào một phản bội ứng. Vậy số lão hóa của Mn trong hợp chất KMnO4 là? Hãy cùng Top giải thuật tìm đọc qua nội dung bài viết dưới phía trên nhé!

Trắc nghiệm: Số thoái hóa của Mn vào hợp chất KMnO4 là?

A. + 1

B. + 7

C. -7

D. -1

Trả lời:

Đáp án đúng: B. +7

Số oxi hóa của Mn vào hợp hóa học KMnO4 là +7

Giải say mê của thầy giáo Top giải mã vì sao chọn đáp án B


Trong hợp hóa học với phi kim H là + 1, O là -2, kim loại luôn luôn mang điện dương đều hợp chất luôn trung hòa về điện: K: + 1 , O: -2

Gọi số thoái hóa của Mn vào hợp chất KMnO4 là x.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của mn trong kmno4

Ta có: +1 + x + (- 2) . 4 = 0 => x = + 7

Vậy: Số oxi hóa của Mn vào hợp chất KMnO4 là +7

- Cách khẳng định số oxi hóa:

Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0 .

Ví dụ: H2; N2; O2; Fe; Zn ....

Quy tắc 2: trong một phân tử, tổng số oxi hóa của những nguyên tố bằng 0 .

Ví dụ: ZnO (Mg: +2 ; O: -2) ta có 2 - 2 = 0

Quy tắc 3: Số thoái hóa của ion 1-1 nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Vào ion đa nguyên tử, tổng cộng oxi hóa của những nguyên tố bằng điện tích của ion.

Ví dụ: Mg2+ thì số lão hóa là +2

NO3- ta có: số thoái hóa của N+

Số lão hóa O = +5 + 3.(-2) = -1

Quy tắc 4: Trong phần lớn hợp chất

Số oxi hóa của H: +1

Ví dụ: H2O, HCl

Trường phù hợp ngoại lệ: NaH , AlH (số oxi hóa của H là -1)

Số lão hóa của O là: -2

Ví dụ: H2O, K2O, CO2

Trường phù hợp ngoại lệ:

Số oxi hóa -1: H2O2, Na2O2

Số lão hóa +2: OF2

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về bội phản ứng oxi hóa

*

Bài 1: Chất oxi hoá là chất

A. Mang lại điện tử, chứa nguyên tố bao gồm số thoái hóa tăng sau bội nghịch ứng.


B. Mang đến điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa bớt sau phản ứng.

C. Nhấn điện tử, đựng nguyên tố bao gồm số thoái hóa tăng sau làm phản ứng.

D. Thừa nhận điện tử, cất nguyên tố có số oxi hóa bớt sau phản nghịch ứng.

Đáp án D

Bài 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Bội nghịch ứng oxi hoá – khử là bội nghịch ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

B. Bội phản ứng oxi hoá – khử là làm phản ứng trong các số đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nhân tố hóa học.

C. Phản ứng oxi hoá – khử là làm phản ứng trong số ấy xảy ra sự thương lượng electron giữa các chất.

D. Làm phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong các số ấy có sự biến hóa số oxi hoá của một hay là 1 số nhân tố hóa học.

Đáp án B.

Có sự biến hóa số thoái hóa của một hay như là một số nguyên tố.

Bài 3: Loại phản ứng hoá học nào dưới đây luôn luôn luôn là làm phản ứng oxi hóa-khử ?

A. Phản nghịch ứng hoá vừa lòng

B. Phản ứng phân huỷ

C . Bội phản ứng nuốm

D. Làm phản ứng trung hoà

Đáp án C.

Ví dụ cho những trường phù hợp ngoại lệ không hẳn phản ứng oxi hóa khử

A. CaO + CO2 → CaCO3

B. CaCO3 → CaO + CO2

D. HCl + NaOH → NaCl + H2O.

Bài 4: Hãy cho thấy những cặp khái niệm nào tương tự nhau ?

A. Quy trình oxi hóa và sự oxi hóa.

B. Quá trình oxi hóa và chất oxi hóa.

C. Quy trình khử với sự oxi hóa.

D. Quá trình oxi hóa và chất khử.

Xem thêm: Văn Bản Pháp Luật Là Gì - Khái Niệm Pháp Luật Là Gì

Đáp án A

Bài 5: Loại làm phản ứng hoá học nào dưới đây luôn luôn không nên là làm phản ứng oxi hoá-khử ?

A . Làm phản ứng hoá phù hợp

B. Phản ứng phân huỷ

C. Làm phản ứng cố kỉnh

D. Bội nghịch ứng trao đổi

Đáp án D.

--------------------

Trên đây là tổng hợp kiến thức và kỹ năng của Top giải thuật về cách xác minh số thoái hóa trong thích hợp chất. Qua nội dung bài viết này, hy vọng rằng các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều kiến thức và kỹ năng và học tập thật xuất sắc nhé! Cảm ơn chúng ta đã theo dõi cùng đọc bài bác viết!