Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học – bài bác 10 trang 58 SGK hóa học 10 Nâng cao. Hãy so sánh tính sắt kẽm kim loại của Mg (Z = 12) cùng với Na(Z = 11) với Al(Z = 13).

Bạn đang xem: So sánh tính kim loại


Hãy đối chiếu tính kim loại của Mg (Z = 12) với Na(Z = 11) với Al(Z = 13).

*

Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố:

(eqalign và Naleft( Z = 11 ight),,1s^22s^22p^63s^1 cr & Mgleft( Z = 12 ight),,1s^22s^22p^63s^2 cr và Alleft( Z = 13 ight),,1s^22s^22p^63s^23p^1 cr )

Nguyên tử của 3 yếu tố trên đều phải sở hữu 3 lớp electronn phải chúng gần như thuộc chu kì 3. Chúng lần lượt gồm số electron phần bên ngoài cùng la 1, 2, 3 bắt buộc đều là mọi kim loại. Theo quy nguyên lý về sự biến hóa tính kim loại-phi kim, Mg bao gồm tính sắt kẽm kim loại yếu rộng Na nhưng to gan hơn Al. 


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 9 trang 58 Hóa lớp 10 Nâng cao: thành phần natri ở trong chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho thấy đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử với tính chất
Bài tiếp theoBài 1 trang 60 chất hóa học 10 Nâng cao: đều câu sau đây, câu làm sao sai?
Danh sách bài bác tập
Bài 2.35 trang 18 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 2.34 trang 18 SBT Hóa 10 nâng cao: yếu tắc photpho sống ô số 15, chu kì 3, đội VA trong bảng tuần...
Bài 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 trang 18 Sách bài tập (SBT) hóa học 10 Nâng cao: các nguyên tố trực thuộc chu kì 2 có...
Bài 9 trang 58 Hóa lớp 10 Nâng cao: nhân tố natri trực thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm...
Bài 8 trang 58 SGK Hóa 10 Nâng cao: nhân tố clo trực thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết thêm đặc điểm...
Bài 7 trang 58 Hóa lớp 10 Nâng cao: tuyên bố định cơ chế tuần hoàn và cho thấy nguyên nhân của việc biến đổi...
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu hỏi 1 trang 21 Hình học tập 10: Hãy tìm bí quyết xác xác định trí quân xe với quân mã bên trên bàn cờ vua...
Câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học 10. . Bài 4. Hệ trục tọa độ ...
Bài 15 trang 65 sgk đồ lí 10, Hãy chỉ ra cặp “ lực với phản lực”
Ba định phương pháp Niutơn - bài xích 15 trang 65 sgk thiết bị lí 10. Hãy chỉ ra cặp “ lực cùng phản lực” ......
Bài 15 trang 179 Đại số 10 Nâng cao: bên trên hai tuyến đường A với B trạm điều hành và kiểm soát đã khắc ghi tốc độ...
Trên hai con đường A và B trạm kiểm soát đã đánh dấu tốc độ (km/h) của 30 cái ôto trên mỗi bé đường...
Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10: Ôn tập chương VI – Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10: Ôn tập chương VI - Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác. Giá trị...

Xem thêm: 100+ Hình Xăm Tờ Tiền Đô La, Hình Xăm Cần Sa Dường Như Có Các Tờ Tiền Đô La


Bài 33 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Tính:
Tính:. Bài bác 33 trang 206 SGK Đại số 10 nâng cấp - bài bác 3. Giá trị lượng giác của những góc (cung) có liên...