Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 4: Số trung bình cộng khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài 4 trang 17: Có tất cả bao nhiêu các bạn làm bài bác kiểm tra ?

Lời giải

Có 40 chúng ta làm bài bác kiểm tra

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 17: Hãy ghi nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm mức độ vừa phải của lớp.

Bạn đang xem: Số trung bình cộng lớp 7

Lời giải

Tổng số điểm của 40 bạn là:

3 + 4 + 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 6 + 5 + 6 + 2 + 6 + 7 + 8 + 6 + 4 + 3 + 7 + 10 + 5 + 7 + 8 + 2 + 9 + 8 + 7 + 8 + 9 + 8 + 2 + 6 + 4 + 6 + 7 + 8 + 8 + 7 = 250

Điểm trung bình của lớp là:

250 : 40 = 6,25

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài xích 4 trang 18: hiệu quả kiểm tra của lớp 7A (với thuộc đề kiểm tra của lớp 7C) được mang lại qua bảng “tần số” sau đây. Hãy dùng cách làm trên nhằm tính điểm trung bình của lớp 7A (bảng 21):

Lời giải

Điểm số (x) Tần số (n) Các tích (x.n)
3 2 6
4 2 8
5 4 20
6 10 60
7 8 56
8 10 80
9 3 27
10 1 10
N = 40 Tổng: 267 X = 267/40 = 6,675
Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài 4 trang 19: Hãy so sánh kết quả làm bài xích kiểm tra Toán trên của nhì lớp 7C và 7A ?

Lời giải

Điểm vừa đủ lớp 7C là: 6,25

Điểm mức độ vừa phải lớp 7A là: 6,675

Mà 6,25 Bài 14 (trang trăng tròn SGK Toán 7 tập 2): Hãy tính số trung bình cộng của tín hiệu ở bài tập 9.

Bài 9 (trang 12 sgk Toán 7 tập 2).

Lời giải:

Bảng “tần số” ở bài xích tập 9 viết theo cột:

*

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 15 (trang trăng tròn SGK Toán 7 tập 2): nghiên cứu “tuổi thọ” của một nhiều loại bóng đèn, bạn ta đã lựa chọn tùy ý 50 nhẵn và bật ánh sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. “Tuổi thọ” của các bóng (tính theo giờ) được khắc ghi ở bảng 23 (làm tròn cho hàng chục):
Tuổi thọ (x) 1150 1160 1170 1180 1190
Số bóng đèn khớp ứng (n) 5 8 12 18 7 N = 50

Bảng 23


a) dấu hiệu cần tìm hiểu ở đấy là gì với số các giá trị là bao nhiêu?

b) Tính số vừa đủ cộng.

c) tra cứu mốt của lốt hiệu.

Lời giải:

a) – vết hiệu: thời hạn cháy sáng sủa liên tục cho tới lúc từ bỏ tắt của đèn điện tức “tuổi thọ” của một nhiều loại bóng đèn.

– Số các giá trị N = 50

b) Số trung bình cùng của tuổi thọ các bóng đèn đó là:

*

c) tra cứu mốt của dấu hiệu:

Ta biết mốt là giá bán trị tất cả tần số lớn số 1 trong bảng. Cơ mà tần số lớn nhất trong bảng là 18.

Vậy kiểu mẫu của dấu hiệu bằng 1180 hay Mo = 1180.

Bài 4: Số vừa phải cộng

Bài 16 (trang trăng tròn SGK Toán 7 tập 2): Quan giáp bảng “tần số” (bảng 24) và cho biết thêm có đề nghị dùng số vừa phải cộng làm cho “đại diện” cho tín hiệu không? bởi sao?
Giá trị (x) 2 3 4 90 100
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N = 10

Lời giải:

Ta gồm số trung bình cộng của những giá trị vào bảng là:

*

Trong trường thích hợp này không nên dùng số trung bình cùng làm đại diện cho tín hiệu vì những giá trị của dấu hiệu chênh lệch so với nhau vượt lớn.

Bài 4: Số mức độ vừa phải cộng

Bài 17 (trang trăng tròn SGK Toán 7 tập 2): Theo dõi thời gian làm một việc (tính bởi phút) của 50 học tập sinh, giáo viên lập được bảng 25:
Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N = 50

Bảng 25

a) Tính số vừa đủ cộng.

b) search mốt của lốt hiệu.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một vấn đề của 50 học sinh.


*

b) Tần số lớn nhất là 9, giá trị ứng với tần số chín là 8. Vậy mốt của vệt hiệu: Mo = 8 (phút).

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 18 (trang 21 SGK Toán 7 tập 2): Đo chiều cao của 100 học sinh (đơn vị đo: cm) cùng được công dụng theo bảng 26:

*

a) Bảng này có gì không giống so với đa số bảng “tần số” vẫn biết?

b) Ước tính số trung bình cộng trong trường thích hợp này.

(Hướng dẫn:

– Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cùng của giá trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất của khoảng. Ví dụ: trung bình cùng của khoảng 110 – 120 là 115.

– Nhân các số trung bình cộng vừa tìm được với những tần số tương ứng.

– triển khai tiếp các bước theo quy tắc sẽ học.)

Lời giải:

a) Bảng này còn có khác đối với bảng tần số sẽ học.

Các giá trị khác nhau của biến lượng được “phân lớp” trong số lớp đông đảo nhau (10 1-1 vị) mà ko kể riêng từng quý giá khác nhau.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 6: Cộng Trừ Đa Thức Lớp 7 Bài 6, Please Wait

b) Số vừa phải cộng

Để một thể việc thống kê giám sát ta kẻ tiếp tế sau cột độ cao là cột số trung bình cùng của từng lớp: sau cột tần số là cột tích thân trung bình cộng.

*

(Nếu gồm bạn vướng mắc là lý do lại đã có được số liệu ngơi nghỉ cột Trung bình cộng ở từng lớp. Đó là do ta lấy tổng độ cao đầu + chiều cao cuối của từng lớp, tiếp đến chia cho 2. Ví dụ: (110 + 120)/2 = 115)

Bài 4: Số vừa phải cộng

Bài 19 (trang 22 SGK Toán 7 tập 2): Số khối lượng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường chủng loại giáo ở tp A được khắc ghi trong bảng 27:


*