Công của lực kỳ lạ làm dịch rời điện tích 4C từ cực âm mang đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J . Suất điện cồn của nguồn là:
Bạn đang xem: Suất điện động của một nguồn điện là 12v

Trong dây dẫn kim loại có một chiếc điện không thay đổi chạy qua có cường độ là 1,6mA . Vào một phút, số lượng electron chuyển qua một huyết diện trực tiếp là:


Trong thời gian 30 giây bao gồm một năng lượng điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Số electron chuyển hẳn sang tiết năng lượng điện trong thời gian 2 giây là:


Một cái điện không đổi gồm cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một năng lượng điện lượng 4C chuyển hẳn qua một huyết diện thẳng. Cùng thời hạn đó, với loại điện 4,5A thì tất cả một năng lượng điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp là:


Một bộ acquy gồm suất điện động 12V, cung ứng một dòng điện 2A thường xuyên trong 8h thì phải nạp lại. Tính công cơ mà acquy sản hiện ra trong khoảng thời hạn trên.


Suất điện rượu cồn của một acquy là 3V. Lực là di chuyển một năng lượng điện lượng đã tiến hành công là 6mJ . Điện lượng dịch chuyển hẳn sang acquy kia là:


Một cỗ acquy tất cả suất điện cồn 6V, sản ra một công là 360J khi acquy này phạt điện. Lượng năng lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.


Trong mỗi giây tất cả 109 hạt electron trải qua tiết diện trực tiếp của một ống phóng điện. Biết năng lượng điện mỗi hạt có độ béo bằng1,6.10-19C . Tính cường độ chiếc điện qua ống?


Điện tích của electron là-1,6.10-19C , năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:


Số electron qua huyết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong một giây là1,25.10-19 . Điện lượng chạy qua máu diện đó trong 2 phút là?


Dòng năng lượng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường được sử dụng có độ mạnh 60μA . Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là:


Một cỗ acquy hoàn toàn có thể cung cấp mẫu điện 4A liên tục trong 2 tiếng đồng hồ thì phải nộp lại. Cường độ loại điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 tiếng thì phải nộp lại.


Cường độ mẫu điện không thay đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là . Điện lượng 0,64A cùng số electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời hạn 1 phút


Một bộ acquy hoàn toàn có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Suất điện rượu cồn của acquy này ví như trong thời gian hoạt động trên phía trên nó sản có mặt một công là 172,8kJ là ?
Xem thêm: #5 Yếu Tố Luận Tuổi Tân Tỵ Và Nhâm Ngọ Có Hợp Nhau Không ?

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam