toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại một điểm A nằm giải pháp nguồn âm N (Nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, bao gồm mức cường độ âm là L A = 80 dB . Biết ngưỡng nghe của âm sẽ là I 0 = 10 - 12 W / m 2 . độ mạnh của âm kia tại A là:

A.

Bạn đang xem: Tại một điểm a nằm cách nguồn âm n

I A = 0,1 n W / m 2

B. I A = 0,1G W / m 2

C. I A = 0,1m W / m 2

D. I A = 0,1 W / m 2Tại một điểm A nằm phương pháp nguồn âm N (Nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, có mức độ mạnh âm là LA = 80 dB . Biết ngưỡng nghe của âm sẽ là I0 = 10-12 W/m2 . độ mạnh của âm kia tại A là:


*

Tại một điểm A phương pháp nguồn âm N(nguồn điểm) một khoảng tầm NA= 1m, tất cả mức cường độ âm là LA=90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1n W/m2. Cường độ âm đó tại A là:


 Tại điểm A bí quyết xa mối cung cấp âm N(coi là mối cung cấp điểm) một khoảng chừng NA = 1m, mức độ mạnh âm là LA=90dB. Biết ngưỡng nghe của âm chuẩn là I0=10-12W/m2 . Coi môi trường xung quanh không hấp thụ âm. Múc độ mạnh âm tại b nằm trên phố NA vá cahs N một đoạn NB = 10m là A. 55dB. B. 60dB. C. 70dB. D. 72dB


 Tại điểm A biện pháp xa mối cung cấp âm N(coi là mối cung cấp điểm) một khoảng chừng NA = 1m, mức độ mạnh âm là LA=90dB. Biết ngưỡng nghe của âm chuẩn là I0=10-12W/m2 . Coi môi trường không hấp thụ âm. Múc cường độ âm tại b nằm trên phố NA vá cahs N một quãng NB = 10m là

A. 55dB. B. 60dB. C. 70dB. D. 72dB


Tại một điểm A phương pháp nguồn âm một khoảng bằng 1 m, fan ta khẳng định được mức độ mạnh âm là 80 dB. Biết độ mạnh âm chuẩn I0=10−12W/m2 với ngưỡng nghe của tai tín đồ là 40 dB. Coi môi trường xung quanh là đẳng phía và bỏ qua sự hấp thụ âm, bạn đứng bí quyết nguồn âm một khoảng chừng ngắn nhất bởi bao nhiêu thì không còn cảm giác âm ?

B. 318 m

D. 1000 m


Tại một điểm A phương pháp nguồn âm một khoảng tầm bằng 1 m, bạn ta khẳng định được mức độ mạnh âm là 80 dB. Biết độ mạnh âm chuẩn chỉnh I 0 = 10 - 12 w / m 2 với ngưỡng nghe của tai người là 40 dB. Coi môi trường xung quanh là đẳng hướng và bỏ qua mất sự dung nạp âm, tín đồ đứng biện pháp nguồn âm một khoảng tầm ngắn nhất bởi bao nhiêu thì ko còn cảm giác âm ?

A. 100 m

B. 318 m

C. 314 m

D. 1000 m


Hai điểm M với N nằm tại cùng ở một phía của nguồn âm, trên và một phương truyền âm biện pháp nhau một khoảng bằng a, có mức cường độ âm thứu tự là LM = 30 dB cùng LN = 10 dB. Biết nguồn âm là đẳng hướng. Giả dụ nguồn âm đó để ở điểm M thì mức cường độ âm tại N là

A. 12,09 dB

B. 11 dB

C.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Vốn Dĩ Nghĩa Là Gì ? Vốn Dĩ Là Gì, Nghĩa Của Từ Vốn Dĩ

12,9 dB

D. 11,9 dB


Đáp án B

+ Ta có L M - L N = 10 log I M I N = 10 log ( R N R M ) 2

⇒ trăng tròn = 20 log ( R N R M ) ⇔ R N = 10 R M ⇒ a = 9 R M

+ khi nguồn âm chuyển mang đến vị trí điểm M thì điểm N biện pháp nguồn âm một đoạn là R N " = a = 9 R M

⇒ R N " R N = 9 10

Ta tất cả L N " - L N = 10 log I N " I N = trăng tròn log R N R N " = đôi mươi log 10 9 = 0 , 915

⇒ L N " = L N + 0 , 915 = 10 , 915 ≈ 11 dB

*


Hai điểm M cùng N nằm tại vị trí cùng một bên của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm phương pháp nhau một khoảng tầm bằng a, tất cả mức độ mạnh âm thứu tự là L M = 30 dB và L N = 10 dB. Biết nguồn âm là đẳng hướng. Nếu như nguồn âm đó để ở điểm M thì mức độ mạnh âm trên N là