Cho góc xOy^=300. điện thoại tư vấn A và B là hai điểm di động lần lượt bên trên Ox và Oy làm sao để cho AB = 1. Khi OB gồm độ dài lớn số 1 thì độ nhiều năm của đoạn OA bằng:
Bạn đang xem: Tam giác abc có

Hai mẫu tàu thủy cùng bắt đầu từ một vị tríA, đi thẳng theo nhị hướng sinh sản với nhau góc600. TàuBchạy cùng với tốc độ20hải lí một giờ. TàuCchạy cùng với tốc độ15hải lí một giờ. Sau nhì giờ, hai tàu biện pháp nhau bao nhiêu hải lí? tác dụng gần duy nhất với số như thế nào sau đây?

*


Giả sửCD = hlà chiều cao của tháp trong đóClà chân tháp. Chọn hai

điểmA, Btrên mặt đất làm thế nào để cho ba điểmA, BvàCthẳng hàng. Ta đo được

AB = 24m, CAD^=α=630,CBD^=β=480. Chiều caohcủa tháp gần với mức giá trị như thế nào sau đây?

*


Tam giác ABC vuông tại A, tất cả AB = c, AC = b. Hotline la là độ dài đoạn phân giác trong góc BAC^. Tính la theo b với c


Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm AB = 5cm, BC = 13cm. điện thoại tư vấn góc ABC^=αvà ACB^=β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh αvà β


Từ vị tríAngười ta quan gần cạnh một cây cao (hình vẽ).

*

Biết AH = 4m, HB = 20m,BAC^=450

Chiều cao của cây ngay sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Những cạnh a, b, c tương tác với nhau bởi đẳng thức bb2−a2=ca2−c2. Lúc ấy góc BAC^bằng bao nhiêu độ?


Tam giác ABC cân tại C, bao gồm AB = 9cm cùng AC=152cm. điện thoại tư vấn D là vấn đề đối xứng của B qua C. Tính độ nhiều năm cạnh AD


Xác định chiều cao của một tháp cơ mà không bắt buộc lên đỉnh của tháp. Đặt giác kế thẳng đứng phương pháp chân tháp một khoảngCD = 60m, giả sử độ cao của giác kế làOC = 1m. Tảo thanh giác kế làm thế nào để cho khi ngắm theo thanh OB ta bắt gặp đỉnhAcủa tháp. Đọc trên giác kế số đocủa góc AOB^=600. độ cao của ngọn tháp gần với cái giá trị làm sao sau đây:

*


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Call ma, mb, mclà độ dài ba đường trung tuyến, G trọng tâm. Xét các xác minh sau:

(I)ma2+mb2+mc2=34a2+b2+c2

(II)GA2+GB2+GC2=13a2+b2+c2

Trong các xác định đã đến có:


Cho góc xOy^=300. Gọi A và B là nhì điểm di động cầm tay lần lượt bên trên Ox cùng Oy làm thế nào để cho AB = 1. Độ dài lớn số 1 của đoạn OB bằng:


Tam giácABCcó cha đường trung tuyếnma, mb, mcthỏa mãn5ma2=mb2+mc2. Khi ấy tam giác này là tam giác gì?
Xem thêm: Ca Sĩ Miu Lê Là Ai? Nữ Nghệ Sĩ Đa Tài, Hát Hay Và Diễn Giỏi Ca Sĩ Miu Lê Là Ai

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam