Cho góc xOy^=300. Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1. Khi OB có độ dài lớn nhất thì độ dài của đoạn OA bằng:
Bạn đang xem: Tam giác abc có

Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị tríA, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc600. TàuBchạy với tốc độ20hải lí một giờ. TàuCchạy với tốc độ15hải lí một giờ. Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? Kết quả gần nhất với số nào sau đây?

*


Giả sửCD = hlà chiều cao của tháp trong đóClà chân tháp. Chọn hai

điểmA, Btrên mặt đất sao cho ba điểmA, BvàCthẳng hàng. Ta đo được

AB = 24m, CAD^=α=630,CBD^=β=480. Chiều caohcủa tháp gần với giá trị nào sau đây?

*


Tam giác ABC vuông tại A, có AB = c, AC = b. Gọi la là độ dài đoạn phân giác trong góc BAC^. Tính la theo b và c


Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC^=αvà ACB^=β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh αvà β


Từ vị tríAngười ta quan sát một cây cao (hình vẽ).

*

Biết AH = 4m, HB = 20m,BAC^=450

Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Các cạnh a, b, c liên hệ với nhau bởi đẳng thức bb2−a2=ca2−c2. Khi đó góc BAC^bằng bao nhiêu độ?


Tam giác ABC cân tại C, có AB = 9cm và AC=152cm. Gọi D là điểm đối xứng của B qua C. Tính độ dài cạnh AD


Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp một khoảngCD = 60m, giả sử chiều cao của giác kế làOC = 1m. Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh OB ta nhìn thấy đỉnhAcủa tháp. Đọc trên giác kế số đocủa góc AOB^=600. Chiều cao của ngọn tháp gần với giá trị nào sau đây:

*


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Gọi ma, mb, mclà độ dài ba đường trung tuyến, G trọng tâm. Xét các khẳng định sau:

(I)ma2+mb2+mc2=34a2+b2+c2

(II)GA2+GB2+GC2=13a2+b2+c2

Trong các khẳng định đã cho có:


Cho góc xOy^=300. Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:


Tam giácABCcó ba đường trung tuyếnma, mb, mcthỏa mãn5ma2=mb2+mc2. Khi đó tam giác này là tam giác gì?
Xem thêm: Ca Sĩ Miu Lê Là Ai? Nữ Nghệ Sĩ Đa Tài, Hát Hay Và Diễn Giỏi Ca Sĩ Miu Lê Là Ai

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam