Tập hợp là một trong khái niệm các em đã được tò mò ở công tác Toán 6. Chương trình Đại số 10, liên tiếp kế quá và ra mắt đến các em thêm hồ hết khái niệm, dạng bài tập mới. Xin mời các em cùng khám phá nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Tập hợp 10


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác minh tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bởi nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài xích tập SGK & Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập đúng theo là tư tưởng cơ phiên bản của toán học, không tư tưởng .Tập đúng theo thường được kí hiệu bằng những chữ dòng in hoa như: A, B, C, D, .... Các thành phần của tập hợp đặt trong cặp lốt .Để chỉ phần tử a thuộc tập thích hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập hòa hợp không chứa bộ phận nào điện thoại tư vấn là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các phần tử : mỗi bộ phận liệt kê một lần, giữa các thành phần có vệt phẩy hoặc có thể dấu chấm phẩy chống cách. Trường hợp số lượng bộ phận nhiều rất có thể dùng dấu tía chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ đặc điểm đặc trưng của các phần tử trong tập hợp, tính chất này được viết sau vệt gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ với x 2-5x+3=0


Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) với A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với mọi A.

Xem thêm: Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Pdf, Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 (Sách Giáo Viên)

Nếu (A subset B) cùng (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) tuyệt (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu đồ Ven

*

Ta bao gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho các tập phù hợp sau:

a) Tập phù hợp A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m^2 le 50 ight\)

Hãy liệt kê tất cả các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm tất cả các tập hợp bé của tập hòa hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A bao gồm 8 tập hợp nhỏ là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc thù đặc trưng của những tập đúng theo sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left frac1n ight.)

b) (B = left fracn^2 + 1n^2 ight.)