Bạn đang xem: Tên gọi nào không phù hợp với ch3cho

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất sau : (1) C2H6, (2) CH3-CH(NH2)-COOH, (3) CH3COOH, (4) C2H5OH. Dãy bố trí nhiệt độ sôi theo trang bị tự bớt dần là


$alpha $-amino axit X tất cả phần trăm khối lượng các thành phần C, H, O, N thứu tự là 32%; 6,67%; 42,66%; 18,67%. Vậy công thức cấu tạo của X là


Cho những phát biểu sau :

(1) toàn bộ các amino axit gần như là chất rắn đk thường

(2) tất cả các amino axit phần đông không làm chuyển màu quì tím

(3) Glyxin phản ứng được cùng với tất những chất sau : hỗn hợp NaOH, dung dịch H2SO4

(4) tất cả các amino axit đều có tác dụng trùng hợp chế tạo ra peptit

(5) có thể dùng quì tím nhằm phân biệt những dung dịch alanin, lysin, axit glutamic

(6) trong phân tử amino axit vừa chứa liên kết cộng hóa trị, vừa chứa liên kết ion

Số phân phát biểu đúng là :


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;

(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;

(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;

(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong dãy khi chức năng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch cất hai muối bột là bao nhiêu?


Cho những sơ đồ vật phản ứng:

(Glyxinxrightarrow + NaOHXxrightarrow + HCl, extduY) (1)

(Glyxinxrightarrow + HClZxrightarrow + NaOH, extduT) (2)

Y với T theo lần lượt là


Amino axit X đựng 1 team NH2 với 1 nhóm COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đối chọi chức. Phân tử khối của Y bởi 89. Cách làm của X, Y theo lần lượt là:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tuổi Sửu Hợp Với Tuổi Gì - Tuổi Sửu Hợp Màu Gì, Hợp Với Tuổi Nào Nhất

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.