Supephotphat đơn: được sản xuất bằng phương pháp cho quặng photphorit hoặc apatit chức năng với H2SO4 đặc:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + CaSO4↓

||⇒ cây trồng đồng hóa dễ dàng muối Ca(H2PO4)2, còn phần CaSO4 không tồn tại ích, có tác dụng rắn đất.

Bạn đang xem: Thành phần supephotphat đơn

Supephotphat kép: sản xuất gồm 2 giai đoạn, pha chế H3PO4 và mang lại H3PO4 tính năng với photphorit hoặc apatit.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4↓ || Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2.

||⇒ supephotphat kép chứa hàm lượng P2O5 cao hơn nữa vì chỉ chứa Ca(H2PO4)2.

⇒ chọn C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là


A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4


B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2


C. NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4


D. NH4H2PO4 cùng Ca(H2PO4)2


Câu 2:


Phân bón nitrophotka (NPK) là tất cả hổn hợp của


A. (NH4)2HPO4 với KNO3


B. NH4H2PO4 và KNO3


C. (NH4)3PO4 cùng KNO3


D. (NH4)2HPO4 cùng NaNO3


Câu 3:


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm điểu chế HNO3 vào phòng thể nghiệm như sau:

Phát biểu không đúng về quá trình điều chế là


A.Có thể ráng H2SO4 đặc bởi HCl đặc


B.Dùng nước đá để ngưng tụ khá HNO3


C.Đun rét bình phản ứng để vận tốc của bội nghịch ứng tăng


D.HNO3 là một trong axit có nhiệt độ sôi thấp bắt buộc dễ cất cánh hơi khi đun nóng


Câu 4:


Cho sơ vật phản ứng sau:

Cu + HNO3 ->Muối + NO + nước. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử theo thứ tự là


A. 3 với 8


B. 3 với 6


C. 3 và 3


D. 3 cùng 2


Câu 5:


Cho phản nghịch ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Các thông số a, b, c, d, e là hầu như số nguyên, buổi tối giản nhất. Tổng (a + e) bằng


A. 3


B. 4


C. 6


D. 5


Câu 6:


Ure, (NH2)2CO là 1 trong những loại phân bón hóa học quan trọng và thông dụng trong nông nghiệp. Ure thuộc nhiều loại phân bón chất hóa học nào sau đây?


A. phân đạm


B. phân NPK


C. phân lân


D. phân kali


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại magmareport.net


*

link
thông tin magmareport.net
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


magmareport.net

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magmareport.net

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hình Thang Là Gì? Tính Chất Hình Thang, Cách Chứng Minh Từ A


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại password
rước lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magmareport.net

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magmareport.net