CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho các bạn các ngôn từ gồm:

*

1. Khối nhiều diện đều một số loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối tứ diện phần đông cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện hầu như cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• tất cả 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều một số loại $3;4$ (khối chén diện hầu hết hay khối tám khía cạnh đều)

• mỗi mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối chén bát diện hầu như cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén diện phần nhiều cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều nhiều loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của tất cả các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• có 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Thập nhị diện đều


Xem thêm: NgườI Mua ( Buyer Là Gì ? (Từ Điển Anh Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Khối nhiều diện đều nhiều loại $5;3$ (khối thập nhị diện đa số hay khối mười nhì mặt đều)

• từng mặt là một trong những ngũ giác hầu như • mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của ba mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối 12 mặt đều là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• tất cả 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt hầu hết cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện loại $3;5$ (khối nhị thập diện đông đảo hay khối hai mươi phương diện đều)

• mỗi mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối trăng tròn mặt phần lớn là $S=5sqrt3a^2.$

• gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt rất nhiều cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi nhất và vừa đủ nhất tương xứng với nhu cầu và năng lượng của từng đối tượng người dùng thí sinh:

Bốn khoá học X vào góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và bao gồm mục đich bổ trợ cho nhau góp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý bố mẹ và những em học sinh hoàn toàn có thể muaCombogồm cả 4 khoá học đồng thời hoặc bấm vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá tương xứng với năng lực và nhu cầu bạn dạng thân.