1 cách để Tính diện tích hình tròn1.2 Dùng nửa đường kính để tìm kiếm diện tích1.6 Tính diện tích theo đường kính1.8 bài tập về phong thái tính diện tích hình tròn

Định nghĩa về hình tròn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Giải: Ta thấy, diện tích s của hình trên bao hàm diện tích 2 nữa hình tròn bán kính r =7 cm và diện tích của hình chữ nhật kích thước 10×7 cm.

– diện tích hình chữ nhật: S1 = 10 x 7 = 70 cm2

– diện tích s hai nữa hình tròn cùng cung cấp kính: S2 = πR2 = 3,14.72 = 153,86 cm2

=> diện tích s hình đang cho: S = S2 + S1 = 70 + 153,86 = 223,86 cm2

Bài toán tính S tự d nâng cao

Bài 4: Tính S hình tròn, biết nếu tăng 2 lần bán kính đường tròn lên 30% thì DT hình tròn trụ tăng thêm 20 cm2