1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình bày cách thực hiện thí nghiệm hàng loạt bằng điện áp nguồn và hóa chất là NaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: bộ dụng cụ chứng tỏ sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Liên quan: triết lý hóa 11

Tuy nhiên, nghiên cứu này dụng cụ tiến hành thí nghiệm hơi xuề xòa nên khi thực hiện cho học sinh quan sát, GV thường áp dụng thiết bị thử tính dẫn điện đơn giản dễ dàng như sau:

Video 1: thí điểm Sự năng lượng điện li

Hiện tượng: Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng. Dd saccarozơ, rượu etylic … không có tác dụng đèn vạc sángGiải thích: Cho cơ chế thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng những chất khác nhau. đèn điện phát sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó có tính dẫn điện.​Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ và muối đều dẫn điện1.1.2. Vì sao tính dẫn điện của những dd axit, bazơ, muối trong nước.Các muối, axít, bazơ lúc tan trong nước phân li ra những ion tạo nên dd của bọn chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là việc điện li.Những chất tan trong H2O phân li thành các ion điện thoại tư vấn là chất điện li.Sự điện li được màn biểu diễn bằng pt điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thí điểm với hóa học điện li to gan lớn mật như hỗn hợp NaOH và hóa học điện li yếu ớt như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch chất điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhị dung dịch đa số làm đèn điện phát sáng. Bóng đèn ở dung dịch axit axetic sáng sủa mờ hơn ở hỗn hợp NaOH siêu nhiềuGiải thích: ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn thế CH3COOH. Lượng ion càng các thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng bắt buộc bóng đèn ở dung dịch NaOH sáng sủa hơn.

Bạn đang xem: Thí nghiệm sự điện li

Nhận xét: phụ thuộc vào mức độ phân li thành ion của những chất điện li không giống nhau, bạn ta phân thành chất điện bạo gan và hóa học điện li yếu.1.2.2.

Xem thêm: 120 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021 (Có Đáp Án), 120 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021

Hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu

*Chất năng lượng điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li táo bạo là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan đầy đủ phân li ra ion.Phương trình điện li NaCl: (chú ý thực hiện mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít mạnh bạo HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết các muối.Ví dụ: Tính độ đậm đặc của ion Na+ và SO42- trong dung dịch muối Na2SO4 0,1M

Dung dịch muối Na2SO4 là dung dịch hóa học điện li bạo gan nên ta bao gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+ là 0,2M; của ion SO42- là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu là chất khi chảy trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.Phương trình điện li: (chú ý thực hiện 2 mũi tên ngược hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows) CH3COO- + H+

Ví dụ trong hỗn hợp CH3COOH cứ 100 phân tử tổng hợp thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn sót lại không phân li.


Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3… Lưu ý: quy trình phân li của hóa học điện li yếu đuối là quá trình cân bởi động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê.