Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ mang lại thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội hỗn hợp.

Bạn đang xem: Thí nghiệm xà phòng hóa chất béo

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy gồm lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì phản bội ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong phân tích này, có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn bôi trơn máy.

Số phân phát biểu đúng là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải


Dựa vào kim chỉ nan về phản nghịch ứng xà phòng chất hóa học béo.


Điều chế xà chống --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV magmareport.net


(a) sai, sau cách 3, thấy gồm lớp chất rắn màu trắng nổi lên là muối bột natri của axit béo.

(b) sai, thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để gia công giảm độ tan muối hạt natri của axit béo và có tác dụng tăng khối lượng riêng của lớp hóa học lỏng phía dưới khiến cho muối này tiện lợi nổi lên trên.

(c) đúng, vị phải gồm nước thì phản ứng thủy phân bắt đầu xảy ra.

(d) sai, dầu dừa có thành phần chính là chất to còn dầu nhờn chất bôi trơn máy gồm thành phần đó là hiđrocacbon.

Vậy chỉ có một phát biểu đúng.


Đáp án buộc phải chọn là: a


...

Bài tập có liên quan


Bài tập thủy phân chất to Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân tristearin trong môi trường thiên nhiên axit ta thu được sản phẩm là:


Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo lếu hợp những gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X gồm 2 axit béo RCOOH cùng R’COOH tính năng với glixerol. Số lượng chất khủng tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất khủng X trong môi trường xung quanh axit, sau làm phản ứng chiếm được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất phệ X trong môi trường xung quanh axit, chiếm được axit oleic và axit stearic tất cả tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý giá của m là


Tính lượng triolein nên để pha chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Khi thuỷ phân chất phệ trong môi trường xung quanh kiềm thì thu được muối hạt của axit to và:


Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối hạt của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được trọng lượng xà chống là


Đun nóng chất béo yêu cầu vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, giả sử bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một một số loại chất béo bao gồm M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kg chất to trên vẫn điều chế được m kg xà chống natri có 28% hóa học phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 và H2O hơn nhát nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất lớn trên chức năng tối nhiều với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Cực hiếm của a là


Triolein không tác dụng với hóa học (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?


Chất phệ X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo tỷ lệ mol tối đa $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất mập được gọi tầm thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước tuy vậy tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản nghịch ứng thủy phân chất béo trong môi trường thiên nhiên axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Nhận xét nào sau đây không đúng ?


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là


Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp tất cả phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH nhận được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X tính năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất bự Y. Đem tổng thể Y chức năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn bộ muối sau phản nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a ngay sát nhất với mức giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, yêu cầu dùng hoàn toản 3,75 mol O2 thì nhận được H2O với 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol với m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề nghị vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O cùng 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X đề xuất vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Thực hiện thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và thường xuyên khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để vào để giữ mang lại thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất mập X bắt buộc dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất khủng trên bởi NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối hạt của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm bố muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Quý giá của m là


Thủy phân chất phệ triglixerit X trong hỗn hợp NaOH fan ta chiếm được xà phòng là hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 cùng c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi nấu nóng 2,225 kilogam chất khủng Tristearin (có cất 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử năng suất của phản bội ứng 100%. Trọng lượng glixerol thu được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 cùng 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng toàn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol cùng 91,8 gam muối của một axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất phệ X trong hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có trọng lượng hơn hèn nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 cùng 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X công dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tính năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác mang lại a gam X bội phản ứng với đầy đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X gồm chất khủng Y với axit Z (trong kia Y được chế tạo từ glixerol và axit Z) chức năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ dùng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số link π nhỏ dại hơn 6 và gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là các hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai nhóm CH2. đánh giá nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản nghịch ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được chất rắn đựng m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hỗn hợp E có axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Mang đến m gam E công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, thu được H2O với 5,22 mol CO2. Cân nặng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất phệ X bởi KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn hợp X gồm các triglixerit vào phân tử hầu như chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a và m1 lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề xuất vừa đủ x mol O2, sau phản nghịch ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X chức năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào bát sứ nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút cùng thỉnh thoảng thêm nước chứa để giữ mang đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy có lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 nếu như không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn khô thì bội phản ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong nghiên cứu này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học Violet, Kế Hoạch Cá Nhân Năm Học 2020

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.