*

Tập hợp những bội chung của nhì số ab được ký hiệu là:

BC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp các bội chung của a, b, c được ký kết hiệu là:

BC(a, b, c)


Giải

a) B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …

b) B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; …

c) Các thành phần chung của B(3) và B(4) là: 0; 12; 24; 36; …

Vậy BC(3, 4) = 0; 12; 24; 36; …


Cách tra cứu BC(a, b) – tập hợp những ước phổ biến của a với b:

Viết tập hợp các bội của a cùng bội của b: B(a), B(b);Tìm những phần tử chung của B(a) với B(b). Đây cũng đó là những thành phần của BC(a, b).

Bạn đang xem: Tìm bội chung nhỏ nhất


Câu hỏi 2:

a) search BC(4, 6)

b) Viết tập hòa hợp M gồm những số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn 30 là bội bình thường của 3; 4 và 6.


Giải

a) Ta có:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …

Các bộ phận chung của B(4) và B(6) là: 0; 12; 24; 36; …

Vậy BC(4, 6) = 0; 12; 24; 36; …

b) Ta có:

B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …

Nên BC(3, 4, 6) = 0; 12; 24; 36; …

Vì M gồm các số thoải mái và tự nhiên nhỏ hơn 30 bắt buộc ta chỉ mang các thành phần 0; 12; 24.

Do đó: M = 0; 12; 24


Bội chung nhỏ nhất của a với b là số nhỏ nhất không giống 0 vào tập hợp các bội thông thường của a với b.

Bội chung nhỏ dại nhất của ab được ký kết hiệu là:

BCNN(a, b)


Câu hỏi 3:

a) tra cứu BC(4, 5).

b) tìm BCNN(4, 5).


Xem lời giải

Giải

a) Ta có:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(5) = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; …

Nên BC(4, 5) = 0; 20; 40; …

b) Số nhỏ nhất không giống 0 trong tập đúng theo BC(4, 5) là 20.

Vậy BCNN(4, 5) = 20


Cách tìm BCNN(a, b):

Tìm BC(a, b);Tìm số bé dại nhất không giống 0 trong tập đúng theo BC(a, b). Đó chính là BCNN(a, b).

Câu hỏi 4: tra cứu BCNN(6, 8).


Xem lời giải

Giải

Ta có:

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …

B(8) = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; …

Suy ra: BC(6, 8) = 0; 24; 48; …

Số nhỏ nhất khác 0 vào tập đúng theo BC(6, 8) là 24.

Do đó, BCNN(6, 8) = 24


✨ BC(a, b) là một trong tập hợp, còn BCNN(a, b) là một trong con số.

✨ với mọi số tự nhiên a với b không giống 0, ta có:

BCNN(a, 1) = a;

BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

✨ trong những số sẽ cho, nếu như số lớn nhất là bội của những số còn sót lại thì bội chung nhỏ nhất của những số đã cho đó là số lớn số 1 ấy.

Nếu a ⋮ b thì BCNN(a, b) = a.


Câu hỏi 5:

a) tìm BCNN(202, 1);

b) kiếm tìm BCNN(18, 36).


Xem lời giải

Giải

a) BCNN(202, 1) = 202

b) bởi vì 36 ⋮ 18 đề xuất BCNN(18, 36) = 36


Tìm BỘI thông thường NHỎ NHẤT bằng phương pháp phân tích những số ra thừa số nguyên tố

Sau đó là một cách khác nhằm tìm bội chung nhỏ tuổi nhất, cực kỳ đắc dụng khi gặp mặt các số a cùng b quá lớn.


✨ mong muốn tìm bội chung bé dại nhất (BCNN) của nhì hay nhiều số lớn hơn 1, ta tiến hành ba bước sau:

Bước 2: chọn ra các thừa số nhân tố chung với riêng.Bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số rước với số nón lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN nên tìm.

Câu hỏi 6: kiếm tìm BCNN(45, 150)


Xem lời giải

Giải

Bước 1: đối chiếu 45 và 150 ra quá số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố phổ biến và riêng, đó là:

thừa số chung: 3 cùng 5;thừa số riêng: 2.

Bước 3: Số mũ lớn số 1 của 2 là 1. Số mũ lớn nhất của 3 là 2. Số mũ lớn nhất của 5 là 2.

Vậy: BCNN(45, 150) = 2 . 32 . 52 = 450.


Câu hỏi 7: search BCNN(56, 140, 168)


Xem lời giải

Giải

Bước 1: đối chiếu 56; 140 với 168 ra quá số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng, kia là: 2; 3; 5 và 7.

Xem thêm: Iphone Bypass Icloud Là Gì ? Cách Nhận Biết Và Giá Bán Có Nên Mua Không

Bước 3: Số mũ lớn nhất của 2 là 3. Số mũ lớn số 1 của 3 là 1. Số mũ lớn số 1 của 5 là 1. Số mũ lớn nhất của 7 là 1.