Cho mặt đường thẳng (d) cùng mặt phẳng (left( phường ight)). Kiếm tìm giao điểm của (d) với (left( p ight)).

Bạn đang xem: Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng

Phương pháp:

Cách 1:


*

- cách 1: tìm kiếm một mặt đường thẳng (Delta ) bên trong (left( p. ight)) nhưng (d) giảm (Delta ).

- cách 2: Giao điểm của (d) cùng (Delta ) chính là giao điểm của (d) cùng (left( p. ight)).

Cách 2:


*

- cách 1: Tìm phương diện phẳng (left( Q ight) supset d) nhưng (left( Q ight) cap left( p. ight) = Delta ).

- bước 2: Giao điểm của (d) với (Delta ) đó là giao điểm của (d) với (left( p. ight)).

Ví dụ: Cho tứ điểm (A,B,C,D) ko đồng phẳng. Bên trên (AD,AB) thứu tự lấy các điểm (E,F) làm sao cho (EF) không tuy nhiên song (BD). Tìm giao điểm của mặt đường thẳng (EF) cùng mặt phẳng (left( BCD ight)).

Giải:


*

Gọi (H) là giao điểm của (EF) và (BD).

Xem thêm: Hóa Thân Thành Tấm Kể Lại Câu Chuyện Tấm Cám, Đóng Vai Tâm Kể Lại Câu Chuyện Tấm Cám

Do kia (H in BD Rightarrow H in left( BCD ight)), nhưng mà (H in EF) bắt buộc (H = EF cap left( BCD ight)).


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp magmareport.net


Cảm ơn bạn đã sử dụng magmareport.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?