cho hàm số $f$ xác định bởi: $y=f(x)=fracx$Cho biết hàm số ngược $y=f^-1(x)$ của hàm số trên


Bạn đang xem: Tìm hàm ngược

*

mang đến hàm số $=f(x)=fracx^2x^2+1$ với $ xgeq 0$Cho biết hàm số ngược $y=f^-1(x)$ của hàm số $y=f(x)$
*

đến hàm số $y = f(x) = sinx$ với tập khẳng định là $left< - fracpi 2;fracpi 2 ight>$. Minh chứng rằng hàm số sẽ cho gồm hàm số ngược. Kiếm tìm tập khẳng định và tập giá trị của hàm số ngược kia
*

mang đến hàm số $y = f(x) = x^2 – 3x$ cùng với tập xác minh là $left< frac32, + infty ight)$$a)$ tìm kiếm tập quý hiếm của hàm số đang cho.$b)$ chứng tỏ rằng hàm số đang cho tất cả hàm số ngược. Tìm kiếm hàm số ngược đó.
*

*

tra cứu hàm số ngược của những hàm số sau : $a) y = x^5 – 3$ $b)$ $y = fracx - 1x + 1$ ($x eq -1)$
cho hàm số $y = f(x) = fracx x ight$ $left( x in R ight)$Chứng minh hàm số đó tất cả hàm số ngược $y = g(x)$ xác minh trong khoảng chừng $(-1, 1)$. Tra cứu hàm số $g(x)$
search hàm số ngược của những hàm số : $a) y = 3x + 2$ khẳng định trên tập phù hợp $R.$ $b) y = frac2x+1x - 1$ xác minh trên tập hợp $Rsetminus left 1 ight$ $c) y = -4x^2 $ khẳng định trên khoảng tầm $( - infty ;0).$
cho hàm số $y = cosx$ khẳng định trên đoạn $<0, pi>$. Minh chứng rằng bên trên đoạn đó hàm số $y$ giảm, vì thế có hàm số ngược (kí hiệu là $arccosx$). Giả dụ hàm số $y = cosx$ xác minh trên đoạn $left< - fracpi 2,fracpi 2 ight>$ thì hàm số có hàm ngược không?
Coi các tập đúng theo $E = Rsetminus left 1 ight, F = Rsetminus left 2 ight$Xét hàm số $f : E ightarrow F; x ightarrow f(x) = frac2x + 3x - 1$$a)$ minh chứng $f$ : tuy vậy ánh.$b)$ search hàm số ngược $f^-1.$
Xét hàm số f khẳng định bởi : $f : Rsetminus left 1 ight ightarrow Rsetminus left 3 ight $$x ightarrow y = f(x) = frac3x - 4x - 1$ $a)$ minh chứng $f$ song ánh. $b)$ kiếm tìm hàm số ngược $f^-1.$
Xét hàm số $x ightarrow y = f(x) = fracx - 1x$$a)$ khẳng định tập đúng theo $E subset $ $R$ làm thế nào cho $f$ là một tuy nhiên ánh từ bỏ $E$ vào $E..$$b)$ khẳng định hàm số ngược $f^-1.$


Xem thêm: Sau Ít Nhất Bao Lâu Nữa Thì Kim Giờ Và Phút Trung Nhau Biết Bây Giờ Là 3H? ?

HÀM SỐHỆ PHƯƠNG TRÌNHHÌNH KHÔNG GIANLƯỢNG GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊTÍCH PHÂNPHƯƠNG TRÌNHSỐ PHỨCHÌNH TOẠ ĐỘ PHẲNGHÌNH TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANTỔ HỢP, XÁC SUẤTDÃY SỐ, GIỚI HẠNMŨ, LÔGARITMỆNH ĐỀ, TẬP HỢPBẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ - SỐ HỌCĐA THỨCHÌNH HỌC PHẲNGĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐH CỦA CÁC NĂMNăm 2013Năm 2014
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua cấp tốc thật, giờ chả còn ai ở phía trên
*