Học tác dụng cao bằng cách đăng ký kết Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP
*

*
học lớp không giống

+ Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một đường thẳng thứ bố tạo thành một cặp góc so le trong cân nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.

Bạn đang xem: Tính chất hai đường thẳng song song

+ Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một con đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc đồng vị cân nhau thì hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

+ Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một con đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong thuộc phía bù nhau thì hai đường thẳng tuy vậy song.

Ngoài ra ta còn có dấu hiệu: Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ bố tạo thành một cặp góc so le ngoài cân nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.


Ví dụ:


*

(eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_3 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0 Rightarrow a//bendarray)

3. định đề Ơ-clít về hai đường thẳng tuy nhiên song


Qua một điểm nằm kế bên một con đường thẳng, chỉ tất cả một đường thẳng tuy vậy song tuy vậy với đường thẳng đó.


4. đặc điểm hai đường thẳng song song


*

Nếu hai tuyến phố thẳng song song bị cắt vì chưng một mặt đường thẳng thứ tía thì:

+ nhị góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bởi nhau

+ nhị góc trong thuộc phía bù nhau


Ví dụ:


Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: nhận thấy và chứng tỏ hai mặt đường thẳng tuy nhiên song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Xem thêm: Sp Lên Giải Cho Sp Trong Liên Quân Là Gì, Sp Lên Giai Là Gì

Rồi áp dụng dấu hiệu phân biệt hai mặt đường thẳng tuy vậy song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo vì chưng đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy vậy song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng tuy vậy song bị cắt vày một con đường thẳng thứ bố thì:

+ nhị góc so le trong sót lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bởi nhau

+ nhị góc trong cùng phía bù nhau

Dạng 3: xác định các góc cân nhau hoặc bù nhau dựa vào tính chất hai tuyến phố thẳng tuy vậy song